Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 29. 07. 2016.

ZAJEDNIČKA KOMISIJA NARODNE SKUPŠTINE I VIJEĆA NARODA RS: Bez saglasnosti o odluci o raspisivanju referenduma i o Zakonu o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Odbor za ustavna pitanja utvrdio da Zakonom o javnim tužilaštvima nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda . . . dalje

VLADA RS: Donjete Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima za otvaranje deviznog računa u inostranstvu, Odluka o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2016/2017. godini, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i ciljevima upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za 2015. i 2016. godinu . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donjeta Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije (EU), usvojen Program javnih investicija institucija BiH . . . dalje

VLADA FBIH: Donjeta Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele . . . dalje

IZMJENE ZAKONA O AKCIZAMA U BIH: Savjet ministara je predložio izmjene Zakona kojim je predviđeno povećanje nameta na gorivo i auto-gas za 15 feninga po litru. Upravni odbor UIO predložio je da budu povećana i akciza na pivo, alkoholna i bezalkoholna pića, međutim to nije usvojeno u Savjetu ministara . . . dalje

UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE: Odredbe se odnose na korisnike budžeta Federacije BiH, opština, gradova i vanbudžetskih fondova. Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika budžeta kantona biće uređeno kantonalnim propisima . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772