Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

  • Bosne i Hercegovine
  • Republike Srpske
  • Federacije Bosne i Hercegovine
  • Distrikta Brčko
  • Kantona Sarajevo
  • Tuzlanskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

U PRIPREMI INFORMACIJA I PRIJEDLOG INICIJATIVE ZA IZMJENE ZAKONA O JAVNOM RADIO-TELEVIZIJSKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE S CILJEM OSLOBAĐANJA PLAĆANJA RTV TAKSE

Federalna vlada prihvatila je informaciju Ministarstva finansija Federacije BiH o oslobađanju plaćanja RTV takse određenih kategorija stanovništva.

Više