Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

  • Bosne i Hercegovine
  • Republike Srpske
  • Federacije Bosne i Hercegovine
  • Distrikta Brčko
  • Kantona Sarajevo
  • Tuzlanskog kantona
  • Zeničko-dobojskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Biće prolongiran rok za usklađivanje broja zaposlenih

Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić rekao je da je će rok za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim administracijama sa brojem stanovnika vjerovatno biti prolongiran.

Više

IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Izmjene uskoro u skupštinskoj proceduri

Izmjene i dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 - odluka US), koje predviđaju da se, zbog nepoštovanja odluka organa Republike Srpske, ide u zatvor na tri ili više godina, mogle bi uskoro pred poslanike. Radna grupa koja će se baviti tekstom zakona sastaće se narednog mjeseca.

Više

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI RS: Detaljnije propisivanje o nespojivosti funkcija. U radu ove Komisije učestvovaće dva stručnjaka za ovu oblast, ali i jedan član nevladinog sektora

Stručna radna grupa izradila je novi zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, a jedna od najznačajnijih novina mogla bi biti da ista osoba ne može po dva osnova primati platu ili naknadu iz budžeta Republike Srpske.

Više

ELEKTRONSKO IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U RS DO KRAJA 2019. GODINE: Broj koraka u procesu izdavanja građevinske dozvole biće smanjen, postupak će biti transparentniji i investitorima će donijeti uštede, prostor za korupciju sužen, a sistem predviđa i prekršajne kazne za službena lica koja u postupku prekorače propisane rokove

Preduslovi za izdavanje građevinskih dozvola elektronskim putem biće stvoreni do kraja ove godine, jer je Republika Srpska uspela da dobije donatorska sredstva za nabavku softvera neophodnog za taj proces, rekla je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić.

Više

PODNOŠENJE PDV PRIJAVE U BIH USKORO I PUTEM MOBILNOG TELEFONA

Uprava za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini (UIO BiH) omogućila je obveznicima indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini da PDV prijavu podnesu na bilo kojem mjestu, uz internet vezu, a u narednom periodu bit će omogućeno da to urade i putem mobilnog telefona – najavila je pomoćnica direktora UIO u Sektoru za informacione tehnologije Svjetlana Perković.

Više