Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 8/2022 od 10.10.2022.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 77/2022 od 28.11.2022.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 118/2022 od 30.11.2022.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 95/2022 od 30.11.2022.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 42/2022 od 23.11.2022.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 47/2022 od 24.11.2022.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 20/2022 od 21.11.2022.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 20/2022 od 09.11.2022.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 10/2022 od 07.11.2022.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 33/2022 od 18.11.2022.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 31/2022 od 24.11.2022.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 10/2022 od 28.10.2022.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 10/2022 od 13.09.2022.

Narodne novine Županije Posavske
br. 16/2022 od 21.10.2022.

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
br. 9/2022 od 21.10.2022.SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona
 • Posavskog kantona
 • Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

EFIKASNIJE RJEŠAVANJE PRIVREDNIH SPOROVA MEDIJACIJOM, ARBITRAŽOM I SUDSKOM NAGODBOM

Kako privredne sporove rješavati brže i u konačnici jeftinije uz korištenje medijacije, arbitraže i sudske nagodbe bila je tema radionice koja je 29. novembra 2022. godine u Sarajevu okupila privrednike te predstavnike advokatske i akademske zajednice.

Više

VLADA RS: Utvrđen set prijedloga izmjena zakona o platama

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 197. sjednici, u Banjaluci, po hitnom postupku, set prijedloga izmjena zakona o platama: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske...

Više

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH: BiH zaostaje po pitanju digitalizacije javnih nabavki. Neophodan novi zakonski okvir koji bi otklonio manjkavosti

Manjkavosti sistema javnih nabavki u BiH su iste kao i u drugim zemljama, ali ovdje nedostaju neki alati, poput digitalizacije, izjavio je Goran Matešić, direktor Međunarodne konferencije o javnim nabavkama, koja se 28. i 29. novembra održala na Jahorini.

Više

CENTRALNA BANKA BIH: U porastu broj blokiranih računa pravnih lica

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je ažurirani popis blokiranih računa firmi u BiH.

Više