Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 4/2024 od 18.03.2024.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 35/2024 od 21.05.2024.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 43/2024 od 21.05.2024.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 37/2024 od 22.05.2024.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 18/2024 od 17.05.2024.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 19/2024 od 16.05.2024.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 8/2024 od 13.05.2024.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 9/2024 od 21.05.2024.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 7/2024 od 06.05.2024.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 14/2024 od 13.05.2024.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 10/2024 od 10.05.2024.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 5/2024 od 24.04.2024.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 4/2024 od 03.05.2024.

Narodne novine Županije Posavske
br. 4/2024 od 02.04.2024.

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
br. 4/2024 od 30.04.2024.SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona
 • Posavskog kantona
 • Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na dan: 24.05.2024.

Vesti slike

PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I PORODIČNOG ZAKONA: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, u Banjaluci, 5. juna 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 5. juna 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku, Zakona o vanparničnom postupku i Porodičnog zakona”.

Više
Vesti slike

PARAGRAF LEX ODRŽAO SAVJETOVANJE RADNI ODNOSI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTUPANJE INSPEKCIJE RADA I DOPUNE ZAKONA O RADU

Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 23. maja 2024. godine, u Sarajevu, savjetovanje na temu “Radni odnosi u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i dopune Zakona o radu”.

Više
Vesti slike

U PRIPREMI PREDNACRT ZAKONA O ŠUMAMA FBIH

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić prisustvovao je konferenciji o šumarstvu u organizaciji KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo.

Više
Vesti slike

PRAVILNIK O ODOBRAVANjU OPERATERA FISKALNOG SISTEMA RS: Održavanje novih fiskalnih kasa privrednike bi moglo koštati oko 35 KM

Prema nezvaničnim informacijama, održavanje novih fiskalnih kasa privatnike u Republici Srpskoj moglo bi koštati oko 35 KM, što je više nego u Srbiji gdje je sprovedena praktično ista fiskalizacija, i značajno skuplje nego što se za održavanje fiskalnih kasa izdvaja danas.

Više
Vesti slike

PORESKA UPRAVA RS: "E-Saglasnost" za lakše izvršavanje poreskih obaveza

Računi za porez na nepokretnosti poreskim obveznicima, odnosno vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj odnedavno mogu stizati i putem elektronske pošte, a iz Poreske uprave Srpske podsjećaju da je cilj funkcije "e-Saglasnost" olakšavanje izvršavanja poreskih obaveza.

Više