Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
×

Povodom Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kancelarije u Banjaluci i Bijeljini neće raditi u četvrtak, 21. novembra 2019. godine.

Prvi naredni radni dan je petak, 22. novembar 2019. godine.


Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

  • Bosne i Hercegovine
  • Republike Srpske
  • Federacije Bosne i Hercegovine
  • Distrikta Brčko
  • Kantona Sarajevo
  • Tuzlanskog kantona
  • Zeničko-dobojskog kantona
  • Hercegovačko-neretvanskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

PARAGRAF LEX SARAJEVO I PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI POTPISALI PROTOKOL O SARADNJI

18.11.2019.godine Paragraf Lex d.o.o. Sarajevo i Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli potpisali su Protokol o saradnji.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Set prijedloga zakona o notarskoj djelatnosti vraćen u redovnu proceduru

Na drugoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u Sarajevu, u redovnu proceduru vraćeni su:

Više

VLADA FBIH: Produžila rok na koji je raspisan javni poziv za zaključenje vansudske nagodbe

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o uspostavi Jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne...

Više

ZAKON O ELEKTRONSKOM POTPISU: Nedostaje certifikacijsko tijelo za primjenu elektronskog potpisa u BiH

Za implementaciju Zakona o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik BiH", br. 91/2006) u Bosni i Hercegovini nedostaje certifikacijsko tijelo, koje se treba prijaviti Uredu za nadzor i...

Više

DONIJETA ODLUKA O MINIMALNOJ I SPECIFIČNOJ TROŠARINI NA CIGARETE: Iznos specifične trošarine na cigarete ostaje na razini 2019. godine

Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH (UO UINO) usvojio je Odluku o minimalnoj i specifičnoj trošarini na cigarete, čime iznos specifične trošarine...

Više