Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

  • Bosne i Hercegovine
  • Republike Srpske
  • Federacije Bosne i Hercegovine
  • Distrikta Brčko
  • Kantona Sarajevo

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

SAVJET MINISTARA O PRIPREMAMA ODGOVORA NA DODATNA PITANJA IZ UPITNIKA EVROPSKE KOMISIJE, ČIJI JE PREDLAGAČ DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BIH

Savjet ministara trebalo bi da razmatra informaciju o trenutnom stanju pripreme odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije, čiji je predlagač Direkcija za evropske integracije BiH.

Više

USVOJEN NACRT REBALANSA BUDŽETA GRADA ISTOČNO SARAJEVO

Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila je rebalans budžeta u iznosu od 9.868.024 KM, što je za 2% više u odnosu na prethodni plan.

Više