Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 9/2021 od 23.08.2021.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 57/2021 od 14.09.2021.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 82/2021 od 10.09.2021.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 73/2021 od 15.09.2021.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 20/2021 od 15.09.2021.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 36/2021 od 09.09.2021.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 15/2021 od 10.08.2021.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 13/2021 od 18.08.2021.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 6/2021 od 23.08.2021.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 25/2021 od 10.09.2021.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 18/2021 od 21.07.2021.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 8/2021 od 19.08.2021.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 6/2021 od 01.09.2021.


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud RS nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o likvidacionom postupku

8. septembra 2021. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i sedamdeset i druga sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Više

SUDIJAMA U BANJALUCI I TUZLI PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ O PRAVU NA SLOBODU I SIGURNOST LIČNOSTI I PRAVU NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 13. septembra ove godine sudijama u Banjaluci i Tuzli prezentirao izvještaj “Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja”.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 28. septembra 2021. godine 21. posebna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da 18. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 28 tačaka, započne u utorak, 28.9.2021, u 10 časova.

Više

VLADA RS: Utvrđen Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 - 30.06.2021. godine

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 137. sjednici u Banjaluci, Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 - 30.06.2021. godine, prema kojem su planirani prihodi i primici ostvareni u iznosu od od 2,272.3 miliona KM, što je za 20% više u odnosu na Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine.

Više

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Nacrt zakona o rudarstvu FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicija “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" u iznosu od 10.000.000 KM i “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine” u iznosu od 20.000.000 KM.

Više