Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 11/2023 od 16.11.2023.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 81/2023 od 01.12.2023.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 105/2023 od 04.12.2023.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 93/2023 od 01.12.2023.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 37/2023 od 20.11.2023.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 50/2023 od 30.11.2023.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 18/2023 od 17.11.2023.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 17/2023 od 17.11.2023.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 13/2023 od 15.11.2023.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 25/2023 od 15.11.2023.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 38/2023 od 22.11.2023.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 13/2023 od 30.10.2023.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 9/2023 od 18.10.2023.

Narodne novine Županije Posavske
br. 17/2023 od 16.11.2023.

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
br. 14/2023 od 10.11.2023.SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona
 • Posavskog kantona
 • Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na dan: 06.12.2023.

Vesti slike

PRAKTIČNA PRIMJENA PIFC APLIKACIJE (KROZ PRIMJERE I UNOS PODATAKA U REALNOM VREMENU U APLIKACIJU) U PROCESU PLANIRANJA INTERNE REVIZIJE I POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAVANJU: Paragraf Lex organizuje obuku, 15. decembra 2023. godine, u Banjaluci

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 15. decembra 2023. godine, obuku na temu “Praktična primjena PIFC aplikacije (kroz primjere i unos podataka u realnom vremenu u aplikaciju) u procesu planiranja interne revizije i polugodišnjem i godišnjem izvještavanju”.

Više
Vesti slike

OBUKA STUDENATA ZA KORIŠTENJE PRAVNOM BAZOM PARAGRAF LEX NA PRAVNOM FAKUTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU: Prijave su otvorene do 1. decembra 2023. godine

Obavještavamo sve zainteresovane studente da će se na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, u periodu od 4. do 8. decembra 2023. godine u periodu od 16:00 do 17:00 sati, održati obuka za korištenje pravne baze Paragraf Lex.

Više
Vesti slike

NAJČEŠĆA PITANJA I NEDOUMICE U PRIMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA SA AKCENTOM NA PLANIRANJE NABAVKI ZA 2024. GODINU I NOVI PRAVILNIK O E-AUKCIJI: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 18. decembra 2023. godine, u Tuzli

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 18. decembra 2023. godine, savjetovanje na temu “Najčešća pitanja i nedoumice u primjeni Zakona o javnim nabavkama sa akcentom na planiranje nabavki za 2024. godinu i novi Pravilnik o e-aukciji”.

Više
Vesti slike

OBUKA STUDENATA ZA KORIŠTENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX NA PRAVNOM FAKUTETU UNIVERZITETA U TUZLI: Prijave su otvorene do 15. decembra 2023. godine

Na temelju potpisanog Protokola o saradnji sa Paragraf Lex d.o.o. iz Sarajeva, obavještavamo studente da će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli organizirati obuka za korištenje elektronskom bazom pravnih propisa, sudske prakse, stručnih komentara pravnih propisa i pravnih modela – Paragraf Lex, u periodu 18.12. – 22.12.2023. godine (4 dana obuke + 1 dan polaganja završnog testa).

Više
Vesti slike

U DECEMBRU NOVA OBUKA STUDENATA ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX NA PRAVNOM FAKUTETU U BANJALUCI: Prijave su otvorene do 8. decembra 2023. godine

Obavještavamo sve zainteresovane studente da će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, u periodu od 11. do 15. decembra 2023. godine održati obuka za korišćenje pravne baze Paragraf Lex. Obuka će se odvijati svakodnevno, u trajanju od jednog časa, s tim da je posljednji dan namijenjen za polaganje završnog testa.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2024. GODINU: Poreski prihodi iznose 4,2 milijarde i veći su za 10% u odnosu na ovogodišnji Rebalans, dok su neporeski prihodi veći za 16% u odnosu na Rebalans

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, kojim se uspostavlja Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva u Republici Srpskoj.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOZI ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA I O POREZU NA DOHODAK RS: Predviđeno uvođenje u poreski sistem posebnog obveznika poreza od samostalne djelatnosti - malog poljoprivrednika koji ima prihod manji od 50.000 KM godišnje. Time se pravi razlika malog poljoprivrednika od lica koje obavlja poljoprivrednu djelatnost u formi preduzetnika

Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske.

Više
Vesti slike

NOVI SISTEM FISKALIZACIJE U RS POČETKOM 2024. GODINE: Besplatne fiskalne kase za efikasniji obračun sa sivom ekonomijom

Na osnovu Inicijative Ministarstva prosvjete i kulture, Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene Zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakon o dopunama Zakona o doprinosima a u cilju unapređenja praktične nastave kod poslodavca i dualnog sistema obrazovanja.

Više
Vesti slike

CENTRALNA BANKA BIH: Rekordna ostvarena neto dobiti od 208 mil KM za ovu godinu

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona posebnom režimu izvršenja kazne zatvora.

Više