Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 3/2024 od 22.01.2024.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 12/2024 od 16.02.2024.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 15/2024 od 14.02.2024.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 13/2024 od 16.02.2024.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 7/2024 od 09.02.2024.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 6/2024 od 15.02.2024.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 2/2024 od 12.02.2024.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 3/2024 od 14.02.2024.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 1/2024 od 29.01.2024.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 5/2024 od 19.02.2024.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 3/2024 od 30.01.2024.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 2/2024 od 31.01.2024.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 1/2024 od 23.01.2024.

Narodne novine Županije Posavske
br. 20/2023 od 29.12.2023.

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
br. 16/2023 od 22.12.2023.SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona
 • Posavskog kantona
 • Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na dan: 21.02.2024.

Vesti slike

PRAKTIČNA RJEŠENJA SPORNIH PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZAŠTITE NA RADU SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTUPANJE INSPEKCIJE RADA I PREGLEDOM AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: Paragraf Lex organizuje savjetovanje u Banjaluci 22. marta 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 22. marta 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična rješenja spornih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i pregledom aktuelne sudske prakse”.

Više
Vesti slike

PARAGRAFOVI PROLJETNI SUSRETI PRAKTIČARA JAVNIH NABAVKI - JAHORINA 2024.: Savjetovanje će biti održano 25. i 26. aprila 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 25. i 26. aprila 2024. godine, savjetovanje na temu “Paragrafovi proljetni susreti praktičara javnih nabavki - Jahorina 2024.”

Više
Vesti slike

ZAKONI O RADU RS I FBIH: Otpremnina se dobija kada poslodavac otkazuje ugovor o radu, u slučaju prestanka radnog odnosa nakon ispunjenja uslova za odlazak u penziju i u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu

Otpremnina je jedan oblik novčane pomoći radniku u određenim slučajevima kada radniku prestaje ugovor o radu, ali samo kada su ispunjeni određeni uslovi.

Više
Vesti slike

ZAKON O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU RS: Plata se za vrijeme bolovanja isplaćuje u visini od 70 do 100 odsto u zavisnosti od toga o kojoj bolesti je riječ

Ako ste na bolovanju te se pitate koliko će vam biti isplaćena plata sljedećeg mjeseca, potrebno je da se unaprijed informišete kako je to propisano zakonom u Republici Srpskoj. Sve zavisi od toga po kom osnovu ste na bolovanju.

Više
Vesti slike

PREDSTAVLJENA ONLAJN APLIKACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ U POLJOPRIVREDI U BRČKO DISTRIKTU

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Zijad Nišić i šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Milenko Ninković prošle sedmice su na konferenciji za medije predstavili online aplikaciju za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivredi.

Više