Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 8/2021 od 05.07.2021.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 46/2021 od 27.07.2021.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 69/2021 od 27.07.2021.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 58/2021 od 23.07.2021.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 12/2021 od 13.07.2021.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 29/2021 od 22.07.2021.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 14/2021 od 23.07.2021.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 10/2021 od 05.07.2021.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 5/2021 od 24.06.2021.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 22/2021 od 27.07.2021.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 18/2021 od 21.07.2021.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 6/2021 od 28.06.2021.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 4/2021 od 20.05.2021.


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

VLADA RS: Utvrđeno Mišljenje na Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika RS

Vlada Republike Srpske, na 27. posebnoj sjednici održanoj, 29.07.2021. godine, utvrdila je Mišljenje na Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, po hitnom postupku.

Više

VLADA FBIH: Potrebno izraditi Uredbu o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o potrebi izrade Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, sa sredstvima u iznosu od 105 miliona KM.

Više

IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Na snazi odredbe o kažnjavanju negiranja genocida

Dopune Krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje i kažnjava "negiranje genocida i veličanje ratnih zločina" objavljene su u Službenom glasniku BiH, a na snagu su stupile 28. jula 2021. godine.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Do 15 godina zatvora za nazivanje Srpske genocidnom

Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske biće azmatran u Narodnoj skupštini RS 30 jula 2021. godine, a koji su dogovorili predstavnici parlamentarnih stranaka iz Srpske.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O RODITELJIMA NJEGOVATELJIMA U FEDERACIJI BIH: Predviđene mjesečne naknade roditeljima njegovateljima

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je usvojio predloženi zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH.

Više

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OBLASTI TURISTIČKOG SEKTORA: Rok za dostavljanje prijedloga 20. avgust 2021. godine

U okviru projekta EU4BusinessRecovery objavljen je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u oblasti turističkog sektora.

Više