Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
×

Svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan Uskrs


Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

  • Bosne i Hercegovine
  • Republike Srpske
  • Federacije Bosne i Hercegovine
  • Distrikta Brčko
  • Kantona Sarajevo
  • Tuzlanskog kantona
  • Zeničko-dobojskog kantona
  • Hercegovačko-neretvanskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podnesen zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju RS

Petnaest zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podnijelo je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017).

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja, Zakon o radio - amaterizmu, Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi. Nastavak sjednice 23. aprila 2019. godine

Narodna skupština Republike Srpske je na Četvrtoj redovnoj sjednici, po hitnom postupku, usvojila Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kojim se uvećava plata policijskih službenika sa srednjom i višom stručnom spremom.

Više

ZAKON O ZAŠTITI OD KLEVETE: Neophodno je otvoriti raspravu u vezi s tim da li kleveta treba ponovo biti tretirana kao krivično djelo. Treba jasno definisati ko je odgovoran za klevetu – da li samo autor teksta ili i lice koje je iznijelo klevetu

Neophodno je izmeniti Zakon o zaštiti od klevete ("Sl. glasnik RS", br. 37/2001) jer su sudovi u poslednje vreme zauzeli praksu da se novinari kažnjavaju za neku izjavu koju su objavili u svom mediju, a ne i oni koji su tu izjavu dali, ukazao je advokat Milan Petković.

Više

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE: Policajcima sa srednjom i višom stručnom spremom dodatna naknada od 10 odsto prosječne plate u MUP-u, ostvarene u proteklom mjesecu

Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske predviđeno je da policijski službenici sa srednjom i višom stručnom spremom dobiju dodatnu naknadu od 10 odsto prosječne plate u MUP-u, ostvarene u proteklom mjesecu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.

Više

ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA: Propisana zabrana korištenja solarijuma za lica mlađa od 18 godina

Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja propisana je zabrana korištenja solarijuma za lica mlađa od 18 godina i takva praksa prisutna je u zemljama EU i okruženja, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić na sjednici Narodne skupštine.

Više