Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 7/2021 od 09.06.2021.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 34/2021 od 04.06.2021.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 52/2021 od 08.06.2021.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 45/2021 od 09.06.2021.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 8/2021 od 07.06.2021.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 22/2021 od 03.06.2021.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 9/2021 od 04.06.2021.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 7/2021 od 30.03.2021.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 3/2021 od 20.05.2021.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 15/2021 od 07.06.2021.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 12/2021 od 24.05.2021.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 4/2021 od 28.04.2021.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 4/2021 od 20.05.2021.


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

NOVI ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA: Predviđeni rokovi su već probijeni, pitanje da li će zakon biti donijet na vrijeme kako bi se popis mogao obaviti do 2023. godine

Iako su političari i statističari započeli pripreme za novi popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, u startu je jasno da će se ponovo dogoditi trka s vremenom i problemima jer su rokovi već probijeni.

Više

ODRŽANA SJEDNICA VLADE FBIH: Potpisan ugovor za nabavku vakcina protiv virusa korona

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH (FBiH) potpisao je, na osnovu ovlaštenja federalne Vlade, Ugovor o direktnoj nabavci 500.000 doza kineskih vakcina "sinofarm" protiv virusa korona.

Više

ODRŽANA SJEDNICA VLADE RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banjaluka - Prijedor

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti zbog potrebe da se unaprijedi primarno tržište kroz pojednostavljenje postupka emisije dužničkih hartija od vrijednosti.

Više

NJEMAČKA ŽELI SPRIJEČITI BLOKADU PROŠIRENJA EU NA ZAPADNI BALKAN

Hajko Mas, ministar spoljnih poslova Njemačke, juče je imao online sastanak s predstavnicima zemalja zapadnog Balkana u sklopu priprema samita za Berlinski proces, a tada je poručio da EU mora ispuniti obećanje zapadnom Balkanu i započeti pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Više

USAGLAŠENA METODOLOGIJA RADA RADNE GRUPE ZA IZMJENE IZBORNOG ZAKONODAVSTVA

Članovi Interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine usuglasili su se u pogledu metodologije rada, te izglasali zaključak da se raspravlja o svim prijedlozima za izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, a da da se na kraju izjasne o svakom amandmanu pojedinačno.

Više

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBJAVIO PREPORUKE ZA KULTURNE MANIFESTACIJE I FESTIVALE NA OTVORENOM U RS

Institut za javno zdravstvo RS objavio je danas preporuke za održavanje kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom.

Više