Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 11/2021 od 14.10.2021.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 73/2021 od 30.11.2021.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 108/2021 od 01.12.2021.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 96/2021 od 01.12.2021.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 29/2021 od 24.11.2021.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 47/2021 od 26.11.2021.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 20/2021 od 15.11.2021.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 18/2021 od 30.11.2021.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 7/2021 od 28.09.2021.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 32/2021 od 01.12.2021.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 27/2021 od 24.11.2021.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 11/2021 od 23.11.2021.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 7/2021 od 21.10.2021.

Narodne novine Županije Posavske
br. 16/2021 od 12.11.2021.SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona
 • Posavskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni zakon, tri nacrta zakona i više izvještaja

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u prvom nastavku 19. redovne sjednice Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 30. 6. 2021. godine, zakon, tri nacrta zakona i više izvještaja, čime je sjednica okončana.

Više

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o fiskalizaciji i o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 148. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o fiskalizaciji kojim se uređuje predmet fiskalizacije u Republici Srpskoj, obveznici fiskalizacije, postupak fiskalizacije, sadržaj fiskalnog računa, te ostale procedure neophodne za efikasnu kontrolu ostvarenog prometa robe, odnosno usluga posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja.

Više

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 29.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 02.12.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Više

ZAKON O SPORTU: U toku izrada podzakonskih akata

Održan je sastanak radne grupe za izradu Nacrta Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja i Nacrta Pravilnika o načinu i postupku obavljanja stručnog usavršavanja i osposobljavanja u okviru kontinuirane edukacije u sportu i o načinu izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence i dozvole za rad.

Više

PREDNACRT ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA: Ograničava se lična proizvodnja rakije na 20 litara

Prednacrt zakona o ograničavanju lične proizvodnje rakije na 20 litara radi pristupa Evropskoj uniji nije naišao na razumijevanje ljubitelja ovog pića koji, kako kažu, za ličnu upotrebu proizvedu i do 200 litara.

Više

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Dosadašnje mjere produžene do 15. decembra 2021. godine

Republički štab za vanredne situacije donio je, na 104. sjednici, održanoj telefonskim putem, Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, kojim je dosadašnje mjere produžio do 15. decembra 2021. godine.

Više