Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

  • Bosne i Hercegovine
  • Republike Srpske
  • Federacije Bosne i Hercegovine
  • Distrikta Brčko
  • Kantona Sarajevo
  • Tuzlanskog kantona
  • Zeničko-dobojskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

USTAVNI SUD BIH: Utvrđen sistemski problem neizvršenja pravosnažnih sudskih odluka na teret budžeta raznih nivoa vlasti u Federacije BiH, čime su povrijeđena prava apelanata na pravično suđenje i na imovinu

Ustavni sud BiH usvojio je nekoliko grupnih odluka o dopustivosti i meritumu koje se tiču sistemskog problema u vezi sa neizvršenjem pravosnažnih sudskih odluka na teret budžeta raznih nivoa vlasti u Federacije BiH - opština, grad, kanton i FBiH.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Produžen rok za okončanje studija do kraja 2019. godine, odnosno naredne godine za studente koji su upisani na dodiplomske studije i stekli status apsolventa u 2017/2018. akademskoj godini.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju produžen je rok za okončanje studija do kraja ove, odnosno naredne godine za studente koji su upisani na dodiplomske studije i stekli status apsolventa u 2017/2018. akademskoj godini.

Više

ZAKONSKI UREDITI VANTJELESNU OPLODNJU U SRPSKOJ: Olakšan proces liječenja, inspekcijski nadzor klinika i način finansiranja postupka

Poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Spomenka Stevanović smatra da u Srpskoj treba da bude donesen Zakon o vantelesnoj oplodnji i da pravna praznina u ovoj oblasti omogućava razne zloupotrebe.

Više

PORESKA UPRAVA RS: Uvedene elektronske prijave za više vrsta taksi

Poreska uprava Republike Srpske uvela je novu mogućnost - elektronsko podnošenje poreskih prijava za posebnu republičku, komunalnu i boravišnu taksu, sa ciljem jačanja usluga poreskim obveznicima i pojednostavljenja procedura.

Više