Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

  • Bosne i Hercegovine
  • Republike Srpske
  • Federacije Bosne i Hercegovine
  • Distrikta Brčko
  • Kantona Sarajevo
  • Tuzlanskog kantona
  • Zeničko-dobojskog kantona
  • Hercegovačko-neretvanskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

PORODIČNI I ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I ĐAČKIM DOMOVIMA U RS: Skupštinski Odbor za ustavna pitanja uputio odgovore Ustavnom sudu RS u vezi sa zakonima

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovore na pristigle inicijative za ocjenu ustavnosti Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 54/2002, 41/2008 i 63/2014) i Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019).

Više

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE: Cilj da elektronski servisi budu što korisniji za građane

U Banjaluci je predstavljen strateški okvir za razvoj sistema informaciono-komunikacionih tehnologija u radu Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) za naredni desetogodišnji period.

Više