Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori
br. 7 оd 08.06.2020.

Službeni glasnik BiH
br. 38 оd 30.06.2020.

Službeni glasnik RS
br. 62 od 30.06.2020.

Službene novine FBiH
br. 42 оd 26.06.2020.

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH
br. 24 od 26.06.2020.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 24 оd 25.06.2020.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 10 od 25.06.2020.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 10 od 12.06.2020.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 3 od 01.06.2020.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 16 od 29.06.2020.


SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

  • Bosne i Hercegovine
  • Republike Srpske
  • Federacije Bosne i Hercegovine
  • Distrikta Brčko
  • Kantona Sarajevo
  • Tuzlanskog kantona
  • Zeničko-dobojskog kantona
  • Hercegovačko-neretvanskog kantona
  • Unsko-sanskog kantona

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

ZAKON O ZAŠTITI ŽRTAVA RATNE TORTURE: U RS po osnovu Zakona pravo ostvaruje 200 žena

U Srpskoj 200 žena žrtava rata ostvaruje pravo po osnovu Zakona o zaštiti žrtava ratne torture ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018 - dalje: Zakon), od kojih 121 pravo na mjesečnu novčanu pomoć, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU RS: Oštećenom u krivičnom postupku se mora dati aktivnija uloga i u istrazi, ali i pravo žalbe na presudu. Drugim riječima, neophodno je izjednačiti status oštećenog sa onim koji u sudskim postupcima ima optuženi

Dok direktive EU jasno nalažu da oštećeni u krivičnom postupku mora imati daleko veća prava nego što ih trenutno daje Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", 53/2012...

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE: Umjesto dugotrajnog zatvora predviđena je kazna doživotnog zatvora

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske umjesto dugotrajnog zatvora predviđena je kazna doživotnog zatvora, izjavio je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.

Više

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Od 5.000 kontrola u 46 slučajeva prekršene preventivne mjere

Republički i inspektori jedinica lokalne samouprave su, od donošenja Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 42/2020), obavili više od 5.000 kontrola pridržavanja propisanih mjera, a u samo 46...

Više

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA RS: Turistički vaučeri iz Srpske ne mogu biti iskorišteni u distriktu Brčko

Turistički vaučeri, koje je odobrilo resorno ministarstvo Republike Srpske, za sada ne mogu da budu iskorišteni na području distrikta Brčko, rekao je predsjednik Skupštine Asocijacije turističkih agenicja Republike Srpske /ATARS/ Velibor Babić.

Više

ZBOG NEPOŠTIVANJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA DRŽAVA PLAĆA SUDSKE PENALE

Vijeće ministara BiH dužno je u roku od 15 dana da provede pravosnažnu i izvršnu odluku Suda BiH o imenovanju Radiše Samardžije za direktora Agencije za forenzička ispitivanja i...

Više