Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 9/2022 od 26.12.2022.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 6/2023 od 27.01.2023.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 8/2023 od 26.01.2023.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 5/2023 od 25.01.2023.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 1/2022 od 13.01.2023.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 4/2023 od 26.01.2023.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 22/2022 od 30.12.2022.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 1/2023 od 19.01.2023.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 1/2023 od 05.01.2023.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 1/2023 od 26.01.2023.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 35/2022 od 30.12.2022.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 2/2023 od 26.01.2023.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 13/2022 od 30.11.2022.

Narodne novine Županije Posavske
br. 20/2022 od 28.12.2022.

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
br. 12/2022 od 30.12.2022.SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona
 • Posavskog kantona
 • Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na dan: 30.01.2023.

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Izabrani delegati za Dom naroda državnog parlamenta

Izabrani su članovi Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH, pet Bošnjaka i pet Hrvata.

Više

USVOJEN BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU: Iznos Budžeta je 6,7 milijardi KM

Federacija Bosne i Hercegovine dobila je budžet za 2023. godinu u iznosu nešto većem od 6,7 milijardi KM.

Više

KRIVIČNI ZAKON BIH: Agencija za javne nabavke BiH inicira izmjene Krivičnog zakona

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine dostavila je Radnoj grupi za pripremu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva Ministarstva pravde BiH inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA: Udruženje poslodavaca Federacije BiH ukazuje da je izmjenama Zakona omogućeno povećanje plata

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH pozdravilo je usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o doprinosima u Federaciji BiH na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Više