Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 6/2022 od 25.08.2022.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 63/2022 od 16.09.2022.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 93/2022 od 21.09.2022.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 75/2022 od 21.09.2022.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 30/2022 od 12.09.2022.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 37/2022 od 15.09.2022.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 16/2022 od 08.09.2022.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 16/2022 od 26.08.2022.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 7/2022 od 02.08.2022.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 28/2022 od 16.09.2022.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 26/2022 od 15.09.2022.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 8/2022 od 09.09.2022.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 4/2022 od 29.04.2022.

Narodne novine Županije Posavske
br. 14/2022 od 02.09.2022.

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
br. 7/2022 od 05.08.2022.SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona
 • Posavskog kantona
 • Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 187. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu.

Više

VLADA FBIH: Donijeta Uredba o dopuni Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o dopuni Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Ostajući privržena principu prema kojem višak javnih prihoda direktno usmjerava građanima kojima su oni najpotrebniji, Vlada na ovaj način proširuje obuhvat svog programa pomoći i u njega uvrštava i nezaposlene osobe.

Više

PRAVILNIK O SPROVOĐENjU IZBORA U BIH: Svaki glasački listić biće pečatiran i potpisan od strane člana biračkog odbora

S ciljem onemogućavanja izbornih prevara na predstojećim opštim izborima, svaki glasački listić biće pečatiran i potpisan od strane člana biračkog odbora, što će na određen način usporiti birački proces, jer će za samo jednog birača član biračkog odbora morati pečatirati i potpisati četiri glasačka listića.

Više

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU: Inflacija u augustu 17,4 posto

Federalni zavod za statistiku objavio je najnovije podatke vezno za kretanje cijena roba i usluga u Federaciji BiH. Potrošačke cijene u augustu 2022. godine u prosjeku su rasle za 0,1 posto u odnosu na juli.

Više