Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 9/2022 od 26.12.2022.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 6/2023 od 27.01.2023.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 9/2023 od 30.01.2023.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 6/2023 od 27.01.2023.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 2/2022 od 26.01.2023.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 5/2023 od 27.01.2023.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 22/2022 od 30.12.2022.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 1/2023 od 19.01.2023.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 1/2023 od 05.01.2023.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 1/2023 od 26.01.2023.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 35/2022 od 30.12.2022.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 2/2023 od 26.01.2023.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 13/2022 od 30.11.2022.

Narodne novine Županije Posavske
br. 20/2022 od 28.12.2022.

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
br. 1/2023 od 25.01.2023.SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona
 • Posavskog kantona
 • Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na dan: 03.02.2023.

PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I USVOJENIH PODZAKONSKIH AKATA U SVAKODNEVNOM RADU UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA: Paragraf organizuje savjetovanje u Sarajevu, 23. februara 2023. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće u Sarajevu, 23. februara 2023. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i usvojenih podzakonskih akata u svakodnevnom radu ugovornih organa i ponuđača”.

Više

AKTUELNOSTI U PRIMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRATEĆE PODZAKONSKE AKTE: : Paragraf organizuje savjetovanje u Banja Luci, 2. marta 2023. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće u Banja Luci, 2. marta 2023. godine, savjetovanje na temu “Aktuelnosti u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na prateće podzakonske akte”.

Više

VLADA RS: Usvojen veći broj izvještaja

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 6. sjednici u Banjaluci, Informaciju o stanju vodoprivrednih objekata u Republici Srpskoj, na teritorijama koje pripadaju slivu rijeke Save i potrebi nastavka radova na uređenju i sanaciji vodoprivrednih objekata.

Više

VLADA FBIH: Donijeta podzakonska akta

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, utvrdila mišljenje kojim je saglasna s Prijedlogom odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata, a koju je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavilo 26.1.2023. godine.

Više

UNAPREĐENJE NOTARSKOG SISTEMA U RS: Planira se povezivanje notarskih kancelarija i Notarske komore sa javnim registrima

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović razgovarao je, u Banjoj Luci, sa predsjednicom Notarske komore Republike Srpske Sladom Ivelić o unapređenju notarskog sistema u Republici Srpskoj.

Više

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM STANOVIMA NA KOJIMA NE POSTOJI STANARSKO PRAVO: Rok za sugestije 15 dana

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju obavještava javnost i zainteresovanu javnost da je izrađena radna verzija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo.

Više

POVEĆAN IZNOS DJEČIJEG DODATKA U FBIH

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH saopćilo je da je od početka ove godine u primjeni Odluka Vlade FBiH o iznosu najniže plaće za 2023. godinu.

Više

U PRIPREMI JEDINSTVENI SISTEM NAPLATE CESTARINE U OBA BOSANSKO-HERCEGOVAČKA ENTITETA

Odvojeno plaćanje autoputa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj uskoro će postati prošlost jer se uveliko priprema jedinstveni sistem naplate, čime će se smanjiti gužve, čekanje na naplatnim rampama te ubrzati protok vozila.

Više