Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 4/2024 od 18.03.2024.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 26/2024 od 12.04.2024.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 34/2024 od 15.04.2024.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 27/2024 od 12.04.2024.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 15/2024 od 26.03.2024.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 14/2024 od 11.04.2024.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 5/2024 od 05.04.2024.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 7/2024 od 11.04.2024.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 4/2024 od 04.03.2024.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 11/2024 od 05.04.2024.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 7/2024 od 22.03.2024.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 4/2024 od 25.03.2024.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 3/2024 od 08.03.2024.

Narodne novine Županije Posavske
br. 4/2024 od 02.04.2024.

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
br. 3/2024 od 02.04.2024.SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona
 • Posavskog kantona
 • Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na dan: 18.04.2024.

Vesti slike

PARAGRAFOVI PROLJETNI SUSRETI PRAKTIČARA JAVNIH NABAVKI - JAHORINA 2024: Savjetovanje će biti održano 25. i 26. aprila 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 25. i 26. aprila 2024. godine, savjetovanje na temu “Paragrafovi proljetni susreti praktičara javnih nabavki - Jahorina 2024.”

Više
Vesti slike

PRAKTIČNA PRIMJENA SMJERNICA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U SUBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE (KROZ PRIMJERE I IZRADU REGISTRA RIZIKA U REALNOM VREMENU U PIFC APLIKACIJI): Paragraf Lex organizuje obuku u Banjaluci 15. maja 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 15. maja 2024. godine, obuku na temu “Praktična primjena Smjernica za upravljanje rizicima u subjektima javnog sektora Republike Srpske (kroz primjere i izradu registra rizika u realnom vremenu u PIFC aplikaciji)”.

Više
Vesti slike

POSTUPAK FISKALIZACIJE U REPUBLICI SRPSKOJ: Paragraf Lex organizuje seminar, u Banjaluci, 16. maja 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 16. maja 2024. godine, seminar na temu “Postupak fiskalizacije u Republici Srpskoj”.

Više
Vesti slike

PRIMJENA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA VAŽNOST NAJNOVIJIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, na Ilidži, 22. maja 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 22. maja 2024. godine, savjetovanje na temu “Primjena Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na važnost najnovijih izmjena i dopuna zakona”.

Više
Vesti slike

RADNI ODNOSI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTUPANJE INSPEKCIJE RADA I DOPUNE ZAKONA O RADU: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, u Sarajevu, 23. maja 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 23. maja 2024. godine, savjetovanje na temu “Radni odnosi u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i dopune Zakona o radu”.

Više
Vesti slike

PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I PORODIČNOG ZAKONA: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, u Banjaluci, 5. juna 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 5. juna 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku, Zakona o vanparničnom postupku i Porodičnog zakona”.

Više
Vesti slike

ODRŽANO PARAGRAFOVO SAVJETOVANJE PISANJE IZVJEŠTAJA INTERNE REVIZIJE - PRAVILA, SAVJETI I TEHNIKE

Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 17. aprila 2024. godine, savjetovanje na temu “Pisanje izvještaja interne revizije: pravila, savjeti i tehnike”.

Više
Vesti slike

NARODNA SKUPŠTINA RS: 18. aprila 2024. godine Trinaesta posebna sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da Trinaesta posebna sjednica Narodne skupštine počne u četvrtak, 18. aprila 2024. godine, sa početkom u 10 časova.

Više
Vesti slike

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAZVOJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA: Rok za komentare 7. maj 2024. godine

U skladu sa tačkom 23. Smjernica za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata ("Sl. glasnik RS", br. 86/2022), Ministarstvo privrede i preduzetništva, a u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Više
Vesti slike

SARAJEVSKA BERZA: Federacija BiH se zadužila obveznicama za 40 miliona KM

Federacija BiH zadužila se emisijom obveznica na Sarajevskoj berzi za oko 40 miliona KM.

Više
Vesti slike

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU: FERK će razmotriti uvođenje blok tarife

Regulatorna komisija za električnu energiju (FERK) odlučivat će u narednim danima o prijedlogu Elektroprivrede BiH kojim se mijenja cijena električne energije uvođenjem blok tarife.

Više