Zastava Srbije

Pravna baza Paragraf Lex BA

Aktuelna službena glasila

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori
br. 1/2023 od 16.02.2023.

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
br. 18/2023 od 17.03.2023.

Službeni glasnik Republike Srpske
br. 25/2023 od 16.03.2023.

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
br. 19/2023 od 17.03.2023.

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
br. 9/2022 od 10.03.2023.

Službene novine Kantona Sarajevo
br. 12/2023 od 16.03.2023.

Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 3/2023 od 22.02.2023.

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 3/2023 od 13.03.2023.

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona
br. 3/2023 od 22.02.2023.

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br. 3/2023 od 15.02.2023.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke
br. 8/2023 od 02.03.2023.

Službene novine Srednjobosanskog kantona
br. 3/2023 od 15.03.2023.

Narodne novine Hercegbosanske županije
br. 2/2023 od 10.02.2023.

Narodne novine Županije Posavske
br. 2/2023 od 28.02.2023.

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
br. 3/2023 od 24.02.2023.SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Tekstovi prečišćenih propisa

 • Bosne i Hercegovine
 • Republike Srpske
 • Federacije Bosne i Hercegovine
 • Distrikta Brčko
 • Kantona Sarajevo
 • Tuzlanskog kantona
 • Zeničko-dobojskog kantona
 • Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Unsko-sanskog kantona
 • Zapadnohercegovačkog kantona
 • Srednjobosanskog kantona
 • Hercegbosanskog kantona
 • Posavskog kantona
 • Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX BA

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na dan: 20.03.2023.

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Unapređenje rada i pravnog statusa Panela za ujednačavanje sudske prakse

Rad panela za ujednačavanje sudske prakse važan je mehanizam za osiguranje dosljednog tumačenja zakona i ujednačavanja sudske prakse u cijeloj zemlji te ga je potrebno dalje osnaživati, jedan je od zaključaka sastanka koji je Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata Visokog

Više

POTPISAN SPORAZUM O USVAJANJU I PRIMJENI UPUTSTVA O POSTUPANJU TUŽIOCA I OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA U OTKRIVANJU KRIVIČNOG DJELA, POČINIOCA I SPROVOĐENJU ISTRAGE

13. marta 2023. godine održan je 27. redovni sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou na kojem je domaćin bilo Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora uputiti Predsjedništvu BiH, kao ovlaštenom predlagaču prema Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Izvjestioci UN-a protiv kriminalizacije klevete. Traže povlačenje Nacrta zakona

Specijalni izvjestioci UN-a zatražili su od vlasti RS-a povlačenje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kriminalizuje kleveta.

Više

U PRIPREMI USKLAĐIVANJE ENERGETSKE LEGISLATIVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je održala sastanak s predstavnicama i predstavnicima projekta USAID EPA koje je predvodila Ankica Gavrilović, projekt menadžerica u USAID BiH.

Više