Zastava Srbije

Aktuelna savjetovanja


#SAVJETOVANJE #JAHORINA2024

Paragrafovi proljetni susreti praktičara javnih nabavki - Jahorina 2024.


25-26. april (četvrtak i petak) 2024. godine

Aparthotel Vučko, Jahorina

Početak savjetovanja od 09:40h

#SEMINAR

Postupak fiskalizacije u Republici Srpskoj


16. maj (četvrtak) 2024. godine

Početak obuke od 9:40h