Zastava Srbije

KORISNIČKI KUTAK | Video uputstvo / Screen Saveri / FAQ× Kliknite željeno polje za odgovor!

Pravna baza Paragraf Lex BA se smatra veoma pouzdanom. Bazu uređuje naša redakcija, koju čine kvalifikovani i profesionalni pravnici. Redakcija prati službena glasila Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona i u kratkom roku priprema sve novosti, izmjene ili dopune u vezi sa propisima. Takođe, visokoj pouzdanosti doprinosi i dnevna ažurnost baze.

Opcija „Relacije“ Vam omogućava da određeni dokument posmatrate u odnosu sa nekim drugim. Ova opcija Vam daje mogućnost uporednog prikaza više dokumenata koji su po određenim kriterijumima povezani i tako Vam olakšavaju pretragu.

Bazi možete pristupiti sa svakog računara, koristeći svoje korisničko ime i lozinku za pristup.

Opcija „Moje liste“ Vam daje mogućnost kreiranja liste dokumenata koje npr. najčešće koristite, koji su Vam najznačajniji i slično. Ovom opcijom Vam se skraćuje vrijeme pretrage onih dokumenata za kojima imate veću potrebu u odnosu na ostale.