Zastava Srbije

IZDANJA I PRETPLATA | Pravna baza Paragraf LEX / Šta dobijate pretplatom? / Isprobajte BESPLATNO / Zakažite besplatnu prezentaciju / Opšti uslovi


Šta dobijate pretplatom?

Pretplatom na pravnu bazu Paragraf Lex BA dobijate pristup njenom sadržaju sa bilo kog računara ili mobilnog telefona ili drugog uređaja na Android i iOS operativnom sistemu u svakom momentu 24 sata dnevno, kao i sve izmjene i dopune baze u trajanju od godinu dana od dana početka korišćenja (odnosno uplate po profakturi/zaključnici za pretplatu).


Pravna baza sadrži sljedeće dokumente:

 • done Izvorne i prečišćene tekstove propisa:
 • remove Bosne i Hercegovine
 • remove Republike Srpske
 • remove Federacije Bosne i Hercegovine
 • remove Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
 • remove Kantona Sarajevo
 • remove Tuzlanskog kantona
 • remove Zeničko-dobojskog kantona
 • remove Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • remove Unsko-sanskog kantona
 • remove Zapadnohercegovačkog kantona
 • remove Srednjobosanskog kantona
 • remove Hercegbosanskog kantona
 • done Službena mišljenja
 • done Sudsku praksu
 • done Stranu sudsku praksu
 • done Modele
 • done Evropsko zakonodavstvo
 • done Carinsku tarifu
 • done Komentare propisa
 • done Pitanja i odgovore

Sljedeća tabela se odnosi na pretplatu na pravnu bazu Paragraf Lex BA za područje Bosnе i Hercegovinе i entiteta. Ukoliko želite da se pretplatite na pravnu bazu, kontaktirajte nas na:
+387 51 962 988

* Na navedeni iznos se obračunava PDV u iznosu od 17% .

Formular za profakturu


Cijena
392, 00 KM

Osnovica: 392 KM
PDV (17%): 66.64 KM
Ukupno:
458.64 KM