Zastava Srbije

O NAMA | Generalne informacije / Naš tim / Postanite dio Paragraf tima / Referentna lista

GENERALNE INFORMACIJE

Ko smo mi?

Paragraf je kompanija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, i svojim klijentima obezbjeđuje brz, siguran, tačan i ažuran pristup informacijama bitnim za uspješno i zakonito poslovanje - dakle, sve za primjenu prava nadohvat ruke.

Osim Bosne i Hercegovine Paragraf preko 20 godina posluje u regionu, odakle je prenio svoj uspješan poslovni model u BiH. Godinama unazad prepoznati smo kao veoma koristan i pouzdan partner.

Kako radimo?

Brzo, ažurno, sigurno i tačno.

  • Brzo i ažurno zato što svakodnevno pratimo sve izmjene propisa umjesto naših klijenata. Po objavljivanju svakog novog propisa ili drugog korisnog dokumenta bez odlaganja obrađujemo dokumente i objavljujemo ih u našoj pravnoj bazi Paragraf Lex.
  • Sigurno i tačno zato što našu redakciju čini preko 20 profesionalaca koji timski obavlja odabir, uređivanje, lekturu i korekturu svih dokumenata koje pretplatnici koriste. Sistemom višestrukih provjera i korekcija mogućnost greške svedena je na minimum.

Kontinuitet dobrog i odgovornog poslovanja

Paragraf preko 20 godina uspješno i stabilno posluje u regionu, a za to je najzaslužniji tim koji čini preko 200 članova, kao i preko 200 spoljnih autora - konsultanata. Najbolji dokaz uspješnosti kompanije je broj od približno 20.000 korisnika kojima pružamo pravnu sigurnost i koji se svakodnevno, u svom radu, pouzdaju u nas.

Jedna od najodgovornijih uloga Paragrafa u kompleksnim pravnim sistemima jeste da temeljnim prečišćavanjem zvaničnih propisa državnih organa uštedi vrijeme i jasnije prikaže pravnu regulativu svim zainteresovanim subjektima. Sama tehnika prečišćavanja propisa predstavlja precizan proces rada koji usavršavamo i unapređujemo preko 20 godina.


Proizvodi i aktivnosti

Pravna baza "Paragraf Lex" je osnovni i najčuveniji proizvod naše kompanije. Ovu elektronsku bazu podataka čini izuzetno veliki broj izvornih i prečišćenih tekstova propisa svih nivoa Bosne i Hercegovine, službena mišljenja organa uprave, domaća i strana sudska praksa sudova svih instanci, modeli akata, Carinska tarifa.

Pravna baza Paragraf Lex ažurira se i postaje bogatija svakog radnog dana, na čemu temeljno, precizno i odgovorno rade mnogobrojni članovi redakcije pravne baze. Služeći se pravom bazom Paragraf Lex korisnici imaju izuzetno visok stepen sigurnosti u tačnost sadržaja dostupnih dokumenata, iz čega proističe pravna sigurnost i zakonito poslovanje.

Pored pravne baze, kompanija organizuje stručna savjetovanja, seminare i radionice povodom najaktuelnijih tema u zakonodavstvu i stručnoj praksi.


Zašto baš mi?

Zato što će naša pravna baza Paragraf Lex biti prva stvar koju ćete konsultovati kada naiđete na dileme i nepoznanice u primjeni propisa u praksi.

Zato što ćete, kao naš korisnik, imati svakodnevnu podršku naše stručne redakcije, tehničke podrške, komercijalne službe - koji su na samo jedan telefonski poziv ili e-mail dostupni da vam pomognu.

Zato što ćete uz našu pomoć efikasnije koristiti vaše najvažnije resurse - vrijeme i novac.

Ko su (i ko mogu biti) naši klijenti?

Svi privredni i vanprivredni subjekti (kompanije, organi uprave, ustanove, advokati, preduzetnici...) i fizička lica čiji rad zahtijeva poznavanje zakonodavne regulative.

U svom poslovanju našu pravnu bazu koriste:

  • najviši državni organi poput parlamenta, različita ministarstva, tužilaštva, sudovi i sudije svih nivoa…
  • važni predstavnici javnog sektora: Centralna banka BiH, Savez opština i gradova FBiH, Poreska uprava, Republička uprava za inspekcijske poslove, Univerziteti u Sarajevu i Banjoj Luci, Pravobranilaštvo BiH, Grad Sarajevo, Elektroprivreda Republike Srpske, Akademija nauka i umjetnosti BiH…
  • veliki privredni subjekti i udruženja: Regionalna advokatska komora, Fabrika duhana Sarajevo, NLB banka, NIS petrol, Grawe osiguranje, Ledo, Notarska komora, TDR, Fortis grupa…

DIREKTIVA EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVЈETA (EZ) O PONOVNOM KORIŠĆENJU INFORMACIJA IZ JAVNOG SEKTORA br. 2003/98 od 17. novembra 2003. godine - "Sl. list EZ", br. L 355 od 31.12.2003. godine

Direktivom je predviđeno da organe javnog sektora treba podsticati da sva dokumenta koje posјeduju stave na raspolaganje za ponovnu upotrebu. Prilikom utvrđivanja principa ponovne upotrebe dokumenata, organi javne vlasti treba da poštuju pravila konkurencije, izbјegavajući pri tome zaključivanje ekskluzivnih ugovora sa privatnim partnerima tj. da uslovi za ponovnu upotrebu informacija treba da budu nediskriminatorski za slične kategorije ponovne upotrebe, da oni ne bi smjeli da sprečavaju besplatnu razmјenu informacija između organa javnog sektora za potrebe ostvarivanje javne dužnosti.

Kompletan tekst direktive dostupan je na sljedećem linku.