Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

O NAMA | Generalne informacije / Naš tim / Referentna lista / Postanite dio Paragraf tima


GENERALNE INFORMACIJE

Ko smo mi?

Paragraf je kompanija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, i svojim klijentima obezbjeđuje brz, siguran, tačan i ažuran pristup informacijama bitnim za uspješno i zakonito poslovanje - dakle, sve za primjenu prava nadohvat ruke.

Osim Bosne i Hercegovine Paragraf preko 20 godina posluje u regionu, odakle je prenio svoj uspješan poslovni model u BiH. Godinama unazad prepoznati smo kao veoma koristan i pouzdan partner.

Kako radimo?

Brzo, ažurno, sigurno i tačno.

  • Brzo i ažurno zato što svakodnevno pratimo sve izmjene propisa umjesto naših klijenata. Po objavljivanju svakog novog propisa ili drugog korisnog dokumenta bez odlaganja obrađujemo dokumente i objavljujemo ih u našoj pravnoj bazi Paragraf Lex.
  • Sigurno i tačno zato što našu redakciju čini preko 20 profesionalaca koji timski obavlja odabir, uređivanje, lekturu i korekturu svih dokumenata koje pretplatnici koriste. Sistemom višestrukih provjera i korekcija mogućnost greške svedena je na minimum.

Kontinuitet dobrog i odgovornog poslovanja

Paragraf preko 20 godina uspješno i stabilno posluje u regionu, a za to je najzaslužniji tim koji čini preko 200 članova, kao i preko 200 spoljnih autora - konsultanata. Najbolji dokaz uspješnosti kompanije je broj od približno 20.000 korisnika kojima pružamo pravnu sigurnost i koji se svakodnevno, u svom radu, pouzdaju u nas.

Jedna od najodgovornijih uloga Paragrafa u kompleksnim pravnim sistemima jeste da temeljnim prečišćavanjem zvaničnih propisa državnih organa uštedi vrijeme i jasnije prikaže pravnu regulativu svim zainteresovanim subjektima. Sama tehnika prečišćavanja propisa predstavlja precizan proces rada koji usavršavamo i unapređujemo preko 20 godina.


Proizvodi i aktivnosti

Pravna baza "Paragraf Lex" je osnovni i najčuveniji proizvod naše kompanije. Ovu elektronsku bazu podataka čini izuzetno veliki broj izvornih i prečišćenih tekstova propisa svih nivoa Bosne i Hercegovine, službena mišljenja organa uprave, domaća i strana sudska praksa sudova svih instanci, modeli akata, Carinska tarifa.

Pravna baza Paragraf Lex ažurira se i postaje bogatija svakog radnog dana, na čemu temeljno, precizno i odgovorno rade mnogobrojni članovi redakcije pravne baze. Služeći se pravom bazom Paragraf Lex korisnici imaju izuzetno visok stepen sigurnosti u tačnost sadržaja dostupnih dokumenata, iz čega proističe pravna sigurnost i zakonito poslovanje.

Pored pravne baze, kompanija organizuje stručna savjetovanja, seminare i radionice povodom najaktuelnijih tema u zakonodavstvu i stručnoj praksi.


Zašto baš mi?

Zato što će naša pravna baza Paragraf Lex biti prva stvar koju ćete konsultovati kada naiđete na dileme i nepoznanice u primjeni propisa u praksi.

Zato što ćete, kao naš korisnik, imati svakodnevnu podršku naše stručne redakcije, tehničke podrške, komercijalne službe - koji su na samo jedan telefonski poziv ili e-mail dostupni da vam pomognu.

Zato što ćete uz našu pomoć efikasnije koristiti vaše najvažnije resurse - vrijeme i novac.

Ko su (i ko mogu biti) naši klijenti?

Svi privredni i vanprivredni subjekti (kompanije, organi uprave, ustanove, advokati, preduzetnici...) i fizička lica čiji rad zahtijeva poznavanje zakonodavne regulative.

U svom poslovanju našu pravnu bazu koriste:

  • najviši državni organi poput parlamenta, različita ministarstva, tužilaštva, sudovi i sudije svih nivoa…
  • važni predstavnici javnog sektora: Centralna banka BiH, Savez opština i gradova FBiH, Poreska uprava, Republička uprava za inspekcijske poslove, Univerziteti u Sarajevu i Banjoj Luci, Pravobranilaštvo BiH, Grad Sarajevo, Elektroprivreda Republike Srpske, Akademija nauka i umjetnosti BiH…
  • veliki privredni subjekti i udruženja: Regionalna advokatska komora, Fabrika duhana Sarajevo, NLB banka, NIS petrol, Grawe osiguranje, Ledo, Notarska komora, TDR, Fortis grupa…