Zastava Srbije

PROTOKOLI SA FAKULTETIMA/OBUKA STUDENATA


U saradnji s pravnim fakultetima Paragraf organizuje 10-časovnu obuku radi osposobljavanja studenata za rad s elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex. Na ovaj način budući pravnici će biti u potpunosti spremni da u svom radu iskoriste sve prednosti koje pruža elektronska pravna baza.

Potpisani su protokoli o saradnji sa:

U okviru ove saradnje Paragraf je studentima i nastavnicima omogućio besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex. Od 2018. godine do sada, preko 160 studenata je s uspjehom završilo ovu obuku i dobilo sertifikate čiji su suizdavači fakulteti i Paragraf.


VIJESTI:

Obuka u Sarajevu, 23.01.2024. godine

Mjesto: Sarajevo Godina: 2024

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - PRAVNOM FAKULTETU USPJEŠNO REALIZOVANA DRUGA PO REDU OBUKA STUDENATA ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Mostar Godina: 2024

ODRŽANA OBUKA STUDENATA ZA KORIŠTENJE PRAVNOM BAZOM PARAGRAF LEX NA PRAVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Banja Luka Godina: 2024

STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA U BANJALUCI URUČENI SERTIFIKATI O OSPOSOBLJENOSTI ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Tuzla Godina: 2024

NA PRAVNOM FAKULTETU U TUZLI STUDENTIMA DODIJELJENI SERTIFIKATI O OSPOSOBLJENOSTI ZA KORIŠTENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Sarajevo Godina: 2023

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - PRAVNOM FAKULTETU URUČENI SERTIFIKATI POLAZNICIMA PRVE OBUKE ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Istočno Sarajevo Godina: 2023

NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU SVEČANO URUČENI SERTIFIKATI POLAZNICIMA OBUKE ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Tuzla Godina: 2023

NA PRAVNOM FAKULTETU U TUZLI DODIJELJENI SERTIFIKATI STUDENTIMA KOJI SU USPJEŠNO SAVLADALI OBUKU ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Mostar Godina: 2023

NA PRAVNOM FAKULTETU U MOSTARU SVEČANO URUČENI SERTIFIKATI POVODOM OBUKE ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Banjaluka Godina: 2023

NA PRAVNOM FAKULTETU U BANJALUCI SVEČANO URUČENI SERTIFIKATI POVODOM OBUKE ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Mostar Godina: 2020

DODIJELJENI CERTIFIKATI STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU ZA USPJEŠNO IZVEDENU OBUKU ZA RAD SA PRAVNOM BAZOM PARAGRAF LEX

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Banjaluka Godina: 2020

STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA U BANJALUCI SVEČANO URUČENI SERTIFIKATI POVODOM USPJEŠNO SAVLADANE OBUKE ZA ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Bijeljina Godina: 2019

STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA DODIJELJENI SERTIFIKATI ZA KORIŠĆENJE BAZE PARAGRAF LEX BA

Detaljnije
Dodela sertifikata

Mjesto: Banjaluka Godina: 2018

NA PRAVNOM FAKULTETU U BANJALUCI ORGANIZOVANA SVEČANA DODJELA SERTIFIKATA POVODOM OSPOSOBLJENOSTI ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX

Detaljnije