Zastava Srbije


Vaša digitalna kancelarija Kancelarko

Kancelarko - Vaša digitalna kancelarija

Kancelarko je program za elektronsko kancelarijsko poslovanje.

Tri korisna modula Kancelarka će Vam omogućiti lakšu razmjenu i rukovanje poslovnom dokumentacijom, brzu pretragu i efikasan pristup dokumentima, evidenciju o obavezama i rokovima, kao i bržu naplatu potraživanja kroz elektronsku razmjenu faktura.


Dostupno na:
Šta čini Kancelarka?

Modul 1 e-Djelovodnik
 • Brz i jednostavan unos dokumenata u knjige dokumenata
 • Pravna sigurnost za vašu firmu kroz opciju "Obavezno čitanje dokumenta"
 • Optimizacija procesa rada kroz digitalizaciju poslovanja
 • Obavještenja o predstojećim obavezama i rokovima
 • Obavještenja o rokovima i obavezama u vezi sa unijetim dokumentima
 • Efikasna pretraga, razmjena i administracija dokumenata
 • Privilegije pristupa svim zaposlenima u okviru organizacije
 • Zaštita podataka kroz pristup dokumentima samo ovlašćenim licima
 • Pristup sadržaju sa bilo koje lokacije ili uređaja (bezbjednosno zaštićen “cloud“)
 • Kreiranje i vođenje Djelovodne knjige, Knjige odluka, Knjige internih akata društva
 • Slanje bitnih dokumenta zaposlenima, koji nisu korisnici Kancelarka, sa statusima pošiljke
 • Dodavanje dokumenata sa Vašeg telefona putem Kancelarko Android i uskoro IOS aplikacije. Skener Vam više neće biti neophodan
Modul 2 e-Fakture
 • Značajno smanjenje troškova digitalnom razmjenom faktura i dr.
 • Ušteda vremena kroz trenutnu isporuku faktura
 • Automatsko slanje fakture na e-mail primaoca ukoliko dokument nije preuzet u zadatom roku
 • Prikaz statusa fakture - dokaz da je faktura preuzeta
 • Povećana naplata kroz bolju efikasnost i preglednost sistema
 • Mogućnost povezivanja sa drugim poslovnim subjektima
 • Smanjenje papirologije i zaštita životne sredine
 • Mogućnost odobravanja faktura prije slanja
 • Dodavanje faktura sa Vašeg telefona putem Kancelrko Android i uskoro IOS aplikacije
 • Masovno slanje faktura
Modul 3 e-Poštar
 • Smanjenje troškova digitalnom razmjenom dokumenata
 • Automatsko slanje dokumenta na e-mail primaoca ukoliko dokument nije preuzet u zadatom roku
 • Mogućnost odobravanja dokumenta prije slanja
 • Mogućnost kreiranja više različitih procedura odobravanja dokumenata
 • Prikaz statusa dokumenta - dokaz da je dokument preuzet
 • Smanjenje papirologije i zaštita životne sredine

Preuzmite
kontrolu

Utrošite značajno manje vremena i mentalnog napora upravljajući procesom rada i adiministracijom. Kancelarko Vam omogućava da dokumentaciju i obaveze organizujete jednostavno i pregledno, a slanje faktura nikada nije bilo jednostavnije.

Definisana
kolaboracija

Omogućite članovima tima privilegije i pristup samo onim dokumentima koji su bitni za njihov dio posla. Ni manje ni više. Uštedite njihovo vrijeme a takođe sve podatke obezbijedite u skladu sa zaštitom podataka.

Besplatna tehnička podrška

Naše kolege će na stručan način priteći u pomoć u slučaju da Vam zatreba podrška pri korišćenju Kancelarka - od slučajeva pomoći unosa interne organizacije Vaše firme do upravljanja dokumentacijom.


Oslobodite svoje vrijeme za ono što je stvarno bitno - da posao bude obavljen!

Responsive

Kancelarko je dizajniran na savremen način tako da ga možete koristiti na svom računaru ali i u pokretu, na svim vrstama mobilnih uređaja

Backup i sigurnost

Vaši podaci su osigurani najsavremenijim hardverskim i softverskim rješenjima i nalaze se u cloudu gdje ne postoji mogućnost kvara ili fizičkog otuđenja hardvera ili podataka.

Formular za besplatno korišćenje Kancelarka

Svim zainteresovanim subjektima omogućili smo besplatno korišćenje ovog programa u trajanju od 30 dana. Popunite formular i prijavite se za besplatno korišćenje.

Na raspolaganju Vam je i besplatna obuka za efikasno korišćenje programa, koja može biti sprovedena daljinski (remote) preko računara.