Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

O NAMA | Generalne informacije / Naš tim / Referentna lista / Postanite dio Paragraf tima

Generalni direktor
Bratislav Milovanović

Glavni i odgovorni urednik INO baza
Vladimir Marković

Direktor Paragraf Lex BA d.o.o.
Radosava Savić
radosava.savic@paragraf.ba

Direktor Paragraf Lex d.o.o. Sarajevo
Alma Kurbašić
+387 64 460 0918
alma.kurbasic@paragraf.ba

Tim lider
Srđan Grahovac
+387 64 460 0914
srdjan.grahovac@paragraf.ba

Tim lider
Amar Gadžo
+387 66 371 294
amar.gadzo@paragraf.ba

Stručni saradnik
Momir Šarić
+387 64 460 0916
momir.saric@paragraf.ba

Saradnik
Biljana Novaković
+387 64 460 0915
biljana.novakovic@paragraf.ba

Saradnik
Vesna Vučenović
+387 66 055 804
vesna.vucenovic@paragraf.ba

Saradnik
Bojan Dakić
+387 66 370 355
bojan.dakic@paragraf.ba

Saradnik
Vedad Ramić
+387 66 371 280
vedad.ramic@paragraf.ba

Saradnik
Mersudin Podgorica
+387 66 371 314
mersudin.podgorica@paragraf.ba

Saradnik
Dragana Rikić
+387 64 4600 912
dragana.rikic@paragraf.ba

Saradnik
Elvira Isaković
+387 64 460 0921
elvira.isakovic@paragraf.ba

Saradnik
Ivona Bevanda
+387 66 371 181
ivona.bevanda@paragraf.ba

Autor pravne baze - stručni konsultant
Ljiljana Pjevač Pejović

Glavni i odgovorni urednik izdanja
Milica Đurković

Urednik izdanja
Ivana Radovanović

Urednik izdanja
Anđuša Jeremić

Urednik izdanja
Neda Marković

Saradnik izdanja
Sanja Bisenić

Saradnik izdanja
Ivana Đurović

Rukovodilac službe pripreme i preloma
Dragana Memišić Kljujić