Zastava Srbije

O NAMA | Generalne informacije / Naš tim / Postanite dio Paragraf tima / Referentna lista

REFERENTNA LISTA

PRIVREDA

 • MJEŠOVITI HOLDING ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
 • BLIC NET
 • ZEPTER
 • TRIZMA
 • AUSTROTHERM BH BIHAĆ
 • SECTOR SECURITY
 • NIS PETROL
 • FORTIS GROUP
 • SPORT VISION DOO BIJELJINA
 • NISKOGRADNJA LAKTASI
 • PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA
 • DOOB 3D LABS DOO
 • COLORIT DOO
 • AUDI CENTAR BANJA LUKA DOO
 • MLIJEKOPRODUKT DOO KOZARSKA DUBICA
 • NESTRO PETROL AD
 • X EXPRESS DOO BANJA LUKA
 • EUROGAS DOO
 • INŽINJERING 1 DOO JELAH
 • EURO EXPRES
 • ELNOS GROUP DOO
 • VLAMACO D.O.O. BANJA LUKA
 • HIDRAULIKA-FLEX DOO LAKTAŠI
 • ATLANTIK BB DOO BANJA LUKA
 • HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC DOO BANJA LUKA
 • HUAWEI TECHNOLOGIES DOO BANJA LUKA
 • METALEX DOO PRNJAVOR
 • BDK DOO BANJALUKA
 • BOREAS D.O.O. KREŠEVO
 • GORENJE COMMERCE D.O.O. SARAJEVO
 • BHTELECOM D.D. SARAJEVO
 • ELEKTROPRIVREDA BIH
 • HAGER D.O.O. SARAJEVO
 • ORBICO D.O.O. SARAJEVO
 • KJKP TOPLANE
 • DEICHMANN D.O.O.
 • HOLDINA D.O.O.
 • GUMA M D.O.O.
 • ISKRAEMECO D.O.O.
 • ESTABLISH D.O.O.
 • MESSER TEHNOPLIN D.O.O.
 • ENOVA D.O.O. SARAJEVO
 • TDR D.O.O.
 • ATAL GROUP D.O.O.
 • ZVIJEZDA D.O.O
 • ATACO D.O.O.
 • NELT D.O.O.
 • PODRAVKA D.O.O.
 • BH GAS D.O.O.
 • SARAJEVSKI KISELJAK D.D.
 • LEDO D.O.O.
 • PREVENT CEE D.O.O.
 • UNION FOODS DOO
 • HERING DD
 • TT KABELI DOO
 • HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD
 • PERUTNINA PTUJ BH DOO BREZA
 • ENERGOINVEST DD SARAJEVO
 • G-PETROL DOO SARAJEVO
 • PETROL BH OIL COMAPANY DOO SARAJEVO
 • JP MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA-AERODROM MOSTAR
 • MERCATOR BIH DOO SARAJEVO
 • CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO
 • JP HT D.D. MOSTAR
 • IGMAN D.D.

DRŽAVNE INSTITUCIJE

 • SIPA
 • VJEĆE NARODA REPUBLIKE SRPSKE
 • NARODNA SKUPŠTINA RS
 • RTRS
 • JP AUTOPUTEVI RS
 • AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA
 • FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
 • ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
 • SINDIKAT REPUBLIKE SRPSKE
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS
 • MINISTARSTVO PORODICE OMLADINE I SPORTA
 • MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
 • MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • RUDARSKI INSTITUT DOO
 • JŠP ŠUME REPUBLIKE SRPSKE
 • OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA
 • PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
 • REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU RS
 • REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE RS
 • AD VODOVOD I KANALIZACIJA BIJELJINA
 • NOVINSKA AGENCIJA SRNA
 • OPŠTINA TESLIĆ
 • OPŠTINA DERVENTA
 • NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE KABINET POTPREDSEDNIKA
 • GRAD BANJA LUKA
 • GRAD BIJELJINA
 • JU NACIONALNI PARK KOZARA
 • JZU DOM ZDRAVLJA MAGLAJ
 • REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PROMET NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
 • JP AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE DOO BANJA LUKA
 • PREDSJEDNIŠTVO BIH
 • CENTRALNA BANKA BIH
 • URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA FBIH
 • URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH
 • OPŠTINA NOVI GRAD SARAJEVO
 • FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
 • MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH
 • MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA
 • PRAVOBRANILAŠTVO BIH
 • MUP KS
 • JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
 • FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
 • ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
 • FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 • FEDERALNI ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU
 • OPŠINA ILIJAŠ
 • OPŠTINA VISOKO
 • OPŠTINA KREŠEVO
 • DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH
 • JP OLIMPIJSKI BAZEN
 • SAVEZ OPŠTINA I GRADOVA FBIH
 • MINISTARSTVO SIGURNOSTI BIH
 • BATA INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BIH
 • AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BIH
 • UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA U BIH
 • OPŠTINA VAREŠ
 • GRAD ZENICA
 • CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BIH
 • FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
 • VLADA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KS-DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO
 • MUP HNK/HNŽ
 • OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE
 • OPĆINA ILIDŽA
 • OPĆINA HADŽIĆI
 • OPĆINA TRNOVO
 • OPĆINA JABLANICA
 • OPŠTINA LJUBINJE
 • GRAD SARAJEVO
 • REGISTRAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA DD SARAJEVO
 • VANJSKOTGOVINSKA KOMORA BIH
 • GRAD TREBINJE
 • GRAD GORAŽDE
 • OPĆINA STARI GRAD
 • OPĆINA KONJIC
 • JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
 • FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
 • AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BIH
 • AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH
 • MINISTARSTVO FINASIJA ZDK
 • MINISTARSTVO FINANSIJA HNK/ HNŽ
 • MINISTARSTVO PRIVREDE HNK/HNŽ
 • MUP ZDK
 • VLADA BPK

FINANSIJE

 • CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE
 • UNICREDIT BANKA
 • AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE
 • SBERBANK
 • SPARKASSE BANK
 • NLB BANK
 • MIKROKREDITNA FONDACIJA MIKRA
 • BBI BANK
 • PROCREDIT BANK DD SARAJEVO
 • ASA BANKA DD SARAJEVO
 • MKF LIDER SARAJEVO
 • CMS REICH-ROHRWIG HAINZ D.O.O.
 • CHRONOS D.O.O. ZENICA

OSIGURANJA

 • GRAWE OSIGURNAJE
 • EUROHERC OSIGURANJE D.O.O.

ADVOKATSKE KANCELARIJE

 • REGIONALNA ADVOKATSKA KOMORA
 • NOTARSKA KOMORA RS
 • ADVOKAT AMIR KURBEGOVIĆ BIHAĆ
 • ZAJEDNIČKA ADVOKATSKA KANCELARIJA STUPAR ČORNI
 • KARANOVIĆ&NIKOLIĆ DOO PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA MIODRAG STOJANOVIĆ
 • ZAJEDNIČKA ADVOKATSKA KANCELARIJA MILORAD I DEJAN ĐUKIĆ
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA BAROŠ
 • ADVOKAT HAMID DŽANDŽANOVIĆ
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA MARIĆ & CO
 • ADVOKAT KERIM KARABDIĆ
 • ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED VALENTIN I VLADO SLIŠKOVIĆ
 • ADVOKAT ASIM CRNALIĆ
 • ADVOKAT AHMED FEJZIĆ
 • ADVOKAT NADA MANDIĆ
 • ADVOKAT NADA FILIPOVIĆ
 • ADVOKAT BEHIJA AGANOVIĆ LJUBOVIĆ
 • ADVOKAT MAIDA ČAMPARA
 • ADVOKATSKO DRUŠTVO “LEGES”
 • ADVOKAT ĐORĐE JUGOVIĆ
 • ADVOKAT ARMIN MUŠIJA
 • ADVOKAT ALMINA PILAV
 • ADVOKAT ALEKSANDAR ČABRILO
 • ADVOKAT ADNAN BISER
 • ADVOKAT AMAR BAJRAMOVIĆ
 • ADVOKAT AHMED ŽILIĆ
 • ADVOKATSKO DRUŠTVO SPAHIĆ
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA SLIPIĆEVIĆ I ALAGIĆ
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA SEMIR GUZIN

FARMACIJA

 • HEMOFARM
 • GALENIKA DOO
 • HERCEGOVINA LIJEK D.O.O.
 • PHONENIX D.O.O.
 • MEDIMPEX D.O.O.
 • EUROPA LIJEK D.O.O.

OBRAZOVANJE

 • PRAVNI FAKULTET U BANJALUCI
 • PRAVNI FAKULTET U ISTOČNOM SARAJEVU
 • UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
 • APEIRON BANJA LUKA
 • ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET BANJALUKA
 • RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
 • EKONOMSKI FAKULTET BRČKO
 • ŠUMARSKI FAKULTET BANJA LUKA
 • PRAVI FAKULTET DŽEMAL BIJEDIĆ MOSTAR
 • SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA
 • UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
 • UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET
 • UNIVERZITET MIODERNIH ZNANOSTI CKM

ZDRAVSTVO

 • JZU BOLNICA SVETI VRAČEVI BIJELJINA
 • BOLNICA DR FRA MATO NIKOLIĆ NOVA BILA
 • BOLNICA SVETI APOSTOL LUKA DOBOJ
 • JZU DOM ZDRAVLJA PRNJAVOR
 • JZU DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
 • JU DOM ZDRAVLJA ISTOČNO SARAJEVO
 • JU DOM ZDRAVLJA KISELJAK
 • JU DOM ZDRAVLJA FOČA
 • POLIKLINIKA SVJETLOST SARAJEVO
 • JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
 • DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI
 • JU OPĆA BOLNICA KONJIC
 • JZU DOM ZDRAVLJA KLADANJ

SUDOVI

 • USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
 • OKRUŽNI SUD BANJA LUKA
 • OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA
 • OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU
 • OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BIJELJINI
 • OKRUŽNI SUD BANJA LUKA
 • OSNOVNI SUD U PRNJAVORU
 • OSNOVNI SUD KOZARSKA DUBICA
 • OSNOVNI SUD U MODRIČI
 • OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU
 • OSNOVNI SUD SOKOLAC
 • OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
 • PRAVOBRANILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
 • OKRUŽNI SUD TREBINJE

I MNOGI DRUGI...