Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nisu prihvaćene inicijative za ocjenu ustavnosti pojedinih zakonskih i podzakonskih akata

27. januara 2021. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i šezdeset i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Više

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima RS

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 106. sjednici, u Banjaluci, Plan korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2021. godinu u okviru ukupnog iznosa od 75.000.000,00 KM.

Više

VLADA FBIH: Donijeta Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Vlada Federacije BiH se, na sjednici u Sarajevu, izjasnila o zaključku kojim ju je Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužio da, kroz dijalog sa socijalnim partnerima, najkasnije do 15.2.2021. godine uputi u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku novi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za vrijeme trajanja recesije.

Više

ZAKON O RADU: Socijalni partneri različito o izmjenama Zakona u Srpskoj

Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018) RS, koji je ocijenjen kao reformski i koji je na snazi pet godina, treba da bude izmijenjen ove godine, jer su u primjeni pojedinih odredaba uočeni problemi i nedostaci.

Više