Zastava Srbije

ZAKON O RADU: Socijalni partneri različito o izmjenama Zakona u Srpskoj

29.01.2021.


Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018) RS, koji je ocijenjen kao reformski i koji je na snazi pet godina, treba da bude izmijenjen ove godine, jer su u primjeni pojedinih odredaba uočeni problemi i nedostaci.

Tako smatraju u Vladi RS, iz koje su u sklopu ekonomskih reformi naveli da očekuju dogovor socijalnih partnera, podsjećajući da je formirana radna grupa.

Što se tiče Vlade RS, odnosno Ministarstva rada, u toku godine biće upućen u parlamentarnu proceduru zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, što podrazumijeva jasno i jednoobrazno definisanje pojma plate i elemenata za utvrđivanje plate, te precizno definisanje pojma najniže plate.

Taj dio posla je na Ministarstvu rada u saradnji sa socijalnim partnerima.

Radna grupa, koja je sastavljena od sindikalca, poslodavaca i predstavnika Vlade, formirana je još 2018. Po riječima generalnog sekretara Saveza sindikata RS, Gorana Stankovića, dogovor je postignut za oko 95 odsto pitanja.

- Održali smo 13 sastanaka i posljednji na kojem smo trebali sve da finaliziramo bio je predviđen za mart prošle godine. Međutim, zbog korone je odgođeno i upravo zbog toga nismo uspjeli da se sastanemo cijele godine. Očekujem da u februaru održimo taj sastanak - navodi Stanković.

Kaže da su u ovom sindikatu analizirali primjenu Zakona o radu i utvrdili koje su to odredbe s kojima ima najviše problema, odnosno da postoje zakonska prava koja radnici ne mogu da ostvare. Izdvojili su prvenstveno način utvrđivanja plata.

- Nemamo kolektivne ugovore pa poslodavci pravilnikom o radu i "jedan na jedan" određuju plate. Pokazalo se da to nije dobro. Zato i imamo ovoliki broj radnika koji primaju najnižu platu. Nemamo akte na osnovu kojih se utvrđuju plate - dodaje Stanković.

Izdvojili su i disciplinsku odgovornost radnika, reprezentativnost sindikata i kolektivno pregovaranje, jer ne postoji ni opšti kolektivni ugovor ni posebni kolektivni ugovori.

- Određena prava koja su definisana u zakonu bez kolektivnog ugovora se ne mogu realizovati, poput visine regresa, uvećanja godišnjeg odmora po osnovu radnog staža, plaćeno odsustvo… To su sva prava koja smo kroz izmjene Zakona o radu obuhvatili - kaže Stanković.

Takođe, Savez sindikata traži i da se zakonski reguliše da visina otpremnina za tehnološki višak bude najmanje 12 plata umjesto sadašnjih šest.

- Sigurno će ostati neka pitanja otvorena, ali Vlada će presjeći i predložiti onako kako smatra da treba da bude riješeno - smatra Stanković.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS, kaže da nije još postignut dogovor oko predviđenih izmjena Zakona o radu jer "poslodavci ne prihvataju zahtjev sindikata za ukidanje pravilnika o radu, odnosno da se zarada zaposlenih definiše kroz kolektivne ugovore".

- Kada imamo kolektivne ugovore, to znači da poslodavac mora da ima sindikat kao drugu stranu s kojom će da zaključi kolektivni ugovor. Ovako se ostavlja autonomija poslodavcu da kroz pravilnik uređuje prava iz radnog odnosa, kao i prava koja proističu po osnovu plata. Poslodavac je dužan da pribavi mišljenje oko sindikata, ako postoji. Mišljenje nije pravno obavezujuće za poslodavce. Ako nema sindikata, ne mora ni to - dodaje Marić.

Ističe da poslodavci to pravdaju velikim izazovima u poslovanju.

- Ključna boljka u usaglašavanju stavova je oko pravilnika o radu kao akt kojim se regulišu plate. U svakom slučaju, od Vlade očekujemo da u skladu s programom ispuni obavezu i sa socijalnim partnerima izmijeni Zakon o radu ove godine - kaže Marić.

Međutim, poslodavci poručuju da nikada neće pristati na suštinske izmjene Zakona o radu i pokušaj povratka na prijašnje odredbe.

- Predviđeno je da usaglasimo stavove oko određenih tehničkih detalja. Bilo je pokušaja da se provuku neke suštinske izmjene, ali smo odbili i nikada nećemo pristati na to. Da li je život stao bez kolektivnih ugovora u ovih pet godina? Da li je neko pretrpio štetu zbog toga? Nije. Da li su plate povećane? Jesu - kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

U Vladi RS uvjeravaju da je Zakon o radu, koji je u primjeni od 2016, u značajnoj mjeri uticao na poboljšanje situacije na tržištu rada RS, u smislu smanjivanja rigidnosti procedura zapošljavanja i otpuštanja, te kvalitetnijeg i preciznijeg uređivanja prava i obaveza po osnovu rada. Međutim, u primjeni su uočeni određeni problemi i nedostaci.

Pomoćnica ministra rada Mira Vasić kaže da su pregovori oko izmjena Zakona o radu prekinuti zbog pandemije novog virusa korona.

- Zakon je obiman. Išli smo odredbu po odredbu redom i usaglašavanje je išlo odlično - dodaje Vasićeva.

Međutim, nije htjela da komentariše to što predstavnici sindikata i poslodavci imaju različito viđenje oko izmena Zakona o radu.

- Mogu samo da kažem da će početkom februara biti poznato kada ćemo tačno održati sastanak - dodala je Vasićeva.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, Tijana Grujić, 26.01.2021.

Naslov: Redakcija