Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima RS

29.01.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 106. sjednici, u Banjaluci, Plan korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2021. godinu u okviru ukupnog iznosa od 75.000.000,00 KM.

Sredstva su raspoređena za podršku tekućoj proizvodnji u visini od 53.800.000 KM, podršku dugoročnom razvoju u visini od 15.200.000 KM i sistemske mjere u visini od 6.000.000 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o stanju u proizvodnji i plasmanu junećeg i svinjskog mesa u Republici Srpskoj, koju je pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske predlaže Savjetu ministara BiH uvođenje zaštitnih mjera na uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskoj politici ("Sl. glasnik BiH", br. 7/1998 i 35/2004) i na njemu zasnovanih Odluke o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza ("Sl. glasnik BiH", br. 30/2002), te Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i BiH, sa druge strane.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 2.237.702,39 KM.

Navedena sredstva biće utrošena za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 1.238 radnika iz 31 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi preciznijeg uređenja pojedinih oblasti za koje se u praksi ukazala potreba, kao i uređenje upotrebe novih vozila u saobraćaju.

Ovim zakonom preciznije je propisan i proširen djelokrug rada Agencije za bezbjednost saobraćaja u dijelu koji se odnosi na planiranje mjera za unapređenje i poboljšanje stanja bezbjednosti saobraćaja. S tim u vezi, detaljnije je uređena primjena procedure revizije prilikom izrade projektne dokumentacije, kao i provjera javnih puteva sa aspekta bezbjednosti saobraćaja.

S ciljem olakšanog i bezbjednijeg kretanja motornih vozila propisano je kretanje u raskrsnici sa kružnim tokom, te je dopunjena odredba kojom se propisuju ponašanja u vožnji koja se smatraju nasilničkom vožnjom.

S obzirom na to da su učesnici u saobraćaju postala i laka lična električna vozila, propisana je kategorizacija, uslovi i način njihovog kretanja na javnim površinama.

Dopunjene su odredbe kojim se uređuju slučajevi u kojima se vozilo može parkirati na trotoaru, kao i kontrola prisustva alkohola ili opojnih droga u organizmu kod pješaka.

Pored navedenog, propisani su troškovi izlaska policijskih službenika na lice mjesta radi vršenja uviđaja saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom kada učesnici nezgode odbijaju da popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi, a troškove snosi učesnik saobraćajne nezgode koji zahtijeva izlazak policije.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o korištenju električnih automobila sa prijedlogom mjera u cilju povećanja broja električnih automobila.

Vlada konstatuje da postojeći regulatorni okvir u oblasti direktnih i indirektnih poreza, naknada za nabavku, korištenje i registraciju vozila, prostornog planiranja i infrastrukture, ne omogućava značajnije povećanje broja električnih automobila u upotrebi, te da je izmjenom istih potrebno stvoriti olakšice i podsticaje za povećanje broja električnih automobila u upotrebi.

Zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvo saobraćaja i veza, da u svojstvu obrađivača propisa, svako u okviru svojih nadležnosti, predlože izmjenu regulative u cilju stvaranja olakšica za nabavku i korištenje električnih automobila.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.01.2021.

Naslov: Redakcija