Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nisu prihvaćene inicijative za ocjenu ustavnosti pojedinih zakonskih i podzakonskih akata

29.01.2021.


27. januara 2021. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i šezdeset i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Ustavni sud je na navedenoj sjednici donio odluke u predmetima broj U-1/20, U-2/20,U-3/20, U-4/20, U-6/20, U-7/20, U-8/20 i U-11/20. Njima je Ustavni sud odbacio i odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojednih odredaba Zakona o radio-televiziji Republike Srpske, Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, kao i ustavniosti i zakonitosti osporenih podzakonskih normativnih akata.

U predmetu broj U-10/20 Ustavni sud je donio rješenje kojim je obustavio postupak, jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo daljnje vođenje. Ustavni sud je, takođe, odlučivao i o drugim aktima iz domena svoga poslovanja.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 27.01.2021.

Naslov: Redakcija