Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 18.05.2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: 17. maja 2016. godine počela 12. redovna sjednica - Dan za glasanje četvrtak, 19. maj 2016. godine . . . dalje

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE: Agencija za statistiku BiH predložiće izmjene Zakona, radi produžetka roka za objavu rezultata popisa . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA U REPUBLICI SRPSKOJ: Prijedlog zakona predviđa da svi inspektori u okviru svoje nadležnosti mogu kontrolisati prijavljivanje radnika u jedinstveni sistem kontrole i naplate doprinosa . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE: Prijedlogom zakona se proširuje pojam poreske kontrole, a kao novina se uvodi posebna kontrola i kontrola neregistrovanog subjekta. Poslodavac je dužan da podnese prijavu za registraciju zaposlenog radnika u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa najkasnije dan prije stupanja na rad radnika . . . dalje

NACRT ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Nacrtom zakona se propisuje da se nakon završenog devetog razreda vrši pismena provjera učeničkih postignuća (mala matura). Programom male mature određuju se nastavni predmeti iz kojih učenici rješavaju testove, a sprovodi je Pedagoški zavod . . . dalje

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Nacrtom zakona je precizno definisan postupak osnivanja javne i privatne visokoškolske ustanove, kao i izdavanje dozvole za izvođenje novog studijskog programa . . . dalje

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO ULJEM ZA LOŽENJE EKSTRA LAKOG I LAKOG SPECIJALNOG (EL I LS): Od 17. maja 2016. godine promet ulja za loženje ekstra lakog i lako specijalnog na benzinskim pumpnim stanicama će se obavljati na način propisan Pravilnikom . . . dalje

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU TARIFNIH KVOTA PRILIKOM UVOZA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA TREĆI KVARTAL 2016.GODINE: Rok za prijavu je 31. maj 2016 godine . . . dalje