Zastava Srbije

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO ULJEM ZA LOŽENJE EKSTRA LAKOG I LAKOG SPECIJALNOG (EL I LS): Od 17. maja 2016. godine promet ulja za loženje ekstra lakog i lako specijalnog na benzinskim pumpnim stanicama će se obavljati na način propisan Pravilnikom


Pravilnik o uslovima za obavljanje trgovine na malo uljem za loženje ekstra lakog i lakog specijalnog (EL I LS) ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016 i 32/2016 - dalje: Pravilnik), koji je donet na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) stupio je na snagu.

Nakon 17. maja 2016. godine promet ulja za loženje ekstra lakog i lako specijalnog na benzinskim pumpnim stanicama će se obavljati na način propisan navedenim Pravilnikom.

Propisano je da se trgovina obavlja iz posebno utvrđenih skladišnih poslovnih prostorija - rezervoara, isključivo dostavljanjem auto-cisternama na adresu kupca.

Pravilnik definiše i da se trgovina na malo lož-uljem obavlja na benzinskim pumpnim stanicama iz posebno utvrđenih poslovnih prostorija, kao i rezervoara izdvojenog od mjesta predviđenog za snabdijevanje pogonskim motornim gorivom.

Pod posebno utvrđenim i izdvojenim poslovnim prostorijama-rezervoarima podrazumijevaju se rezervoari za ulje za loženje koji nisu fizički povezani sistemom cjevovoda sa aparatima-uređajima koji se na benzinskim pumpnim stanicama koriste za istakanje goriva u rezervoare vozila i radnih mašina na motorni pogon.

Postojeći rezorvoari na benzinskim pumpnim stanicama koji se koriste za skladištenje i promet ulja za loženje moraju biti na ulazu, spoju, u rezervoar trajno odvojeni od cjevovoda koji vodi do aparata-uređaja, pištolja, za istakanje goriva u rezervoare.

Pored uslova u vezi sa poslovnim prostorom, Pravilnikom su definisani i minimalni tehnički uslovi u pogledu opreme, uređaja i potrebne stručne spreme za obavljanje trgovinske djelatnosti.

Razlog donošenja Pravilnika odnosi se na problem prekomjernog trošenja ulja za loženje, koji je naročito bio primjetan u ljetnjem periodu, kada bi promet i potrošnja ulja za loženje, zbog prirode njegove namjene, trebalo da opadaju.

Iz toga je proizlazilo da se ulje za loženje koristi suprotno njegovoj namjeni.

Ministarstvo trgovine i turizma, putem zakonskih rješenja, radi na sprečavanju zloupotrebe lož ulja, a u cilju sprečavanja sive ekonomije. Ministarstvo je zajedno sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove odlučno da provodi sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječilo korištenje ulja za loženje ekstra lakog i lakog specijalnog suprotno njegovoj namjeni.


Izvor: Vebsjat Ministarstvo trgovine i turizma i Glas Srpske, 17.5.2016.