Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Nacrtom zakona se propisuje da se nakon završenog devetog razreda vrši pismena provjera učeničkih postignuća (mala matura). Programom male mature određuju se nastavni predmeti iz kojih učenici rješavaju testove, a sprovodi je Pedagoški zavod


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske tokom 12. redovne sjednice razmatraju Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kojim se u osnovne škole kao obavezna uvodi "mala matura".

Budući da je važeći Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 71/2009, 104/2011 i 33/2014) tri puta mijenjan i dopunjavan, resorno Ministarstvo je pristupilo izradi novog zakona radi otklanjanja nedorečenosti i što efikasnije primjene zakona u praksi.

Nacrtom zakona se propisuje da se nakon završenog devetog razreda vrši pismena provjera učeničkih postignuća (mala matura). Programom male mature određuju se nastavni predmeti iz kojih učenici rješavaju testove, a sprovodi je Pedagoški zavod.

Postignuće učenika na maloj maturi boduje se prilikom upisa u srednju školu u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 106/2009, 104/2011 i 33/2014). Ministar, na prijedlog Zavoda, donosi rješenje kojim imenuje Komisiju za sprovođenje male mature.

Nacrtom zakona je definisano da radi unapređivanja kvaliteta vaspitanja i obrazovanja, Vlada formira Savjet za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja kao posebno savjetodavno tijelo.

Propisano je da Savjet ima ukupno 15 članova, koji se imenuju iz reda akademika, univerzitetskih nastavnika i saradnika, profesora, nastavnika, učitelja, vaspitača i stručnih saradnika. Članove Savjeta bira Vlada iz reda kandidata koje predloži Ministarstvo na mandat od četiri godine.

Propisano je i da učenici koji po zahtjevu roditelja na početku izučavanja vjeronauke iskažu da ne žele da izučavaju vjeronauku, ne mogu biti dovedeni u nepovoljan položaj u odnosu na druge učenike. 


Izvor: Press služba Skupštine Srpske, 17.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772