Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA U REPUBLICI SRPSKOJ: Prijedlog zakona predviđa da svi inspektori u okviru svoje nadležnosti mogu kontrolisati prijavljivanje radnika u jedinstveni sistem kontrole i naplate doprinosa


Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj predviđa da svi inspektori u okviru svoje nadležnosti mogu kontrolisati prijavljivanje radnika u jedinstveni sistem kontrole i naplate doprinosa, izjavila je predstavnica Inspektorata RS-a Jelena Kalajdžić.

Obrazlažući ovaj zakonski akt u Narodnoj skupštini RS, o kome poslanici raspravljaju po hitnom postupku, Kalajdžićeva je rekla da je ovo jedan iz seta reformskih zakona kojim bi se osigurao efikasniji mehanizam poštovanja propisa sa ciljem suzbijanja sive ekonomije.

Kalajdžićeva je navela da je Prijedlogom zakona predviđeno osnivanje odbora za rješavanje žalbi u postupcima zabrane obavljanja djelatnosti.

Tokom skupštinske rasprave moglo se čuti da je potrebno izmijeniti član koji definiše da inspektor bez plana i najave može da obavi kontrolu registracije poreskog obveznika, jer se smatra da bi jači efekti bili kada bi se ta kontrola provodila planski i sa najavom.

Takođe se moglo čuti da se formiranjem odbora za žalbe uzimaju određene nadležnosti od resorno nadležnih za oblast u koji spada predmet žalbe.


Izvor: Vebsajt BHRT, 17.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772