Zastava Srbije

U FEDERACIJI BIH PROGLAŠENO STANJE NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONAVIRUSA

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije BiH...

Više

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U REPUBLICI SRPSKOJ

​Vlada Republike Srpske donijela je, na 1. vanrednoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa 2019-nSoV...

Više

RS: Utvrđen optimalan način rada pravosudnih institucija, u skladu sa naredbama kriznih štabova

Nakon sastanka sa nosiocima pravosudnih institucija, Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske je utvrdilo optimalan način rada pravosudnih institucija, u skladu sa naredbama kriznih štabova i ukupnom situacijom u vezi sa virusom korona (COVID - 19)...

Više

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU: Vlada FBiH ne prihvata prijedlog za izmjenu pojedinih odredaba Zakona

Federalna vlada je razmatrala inicijativu izaslanika u Domu naroda Parlamenta FBiH Borisa Krešića, na izmjenu člana 19. tačka 13a. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. novine FBiH", br. 30/1997, 7/2002, 70/2008, 48/2011, 100/2014 - odluka US i 36/2018). U inicijativi nije navedeno koje riječi treba brisati u ovoj odredbi Zakona, te ko bi bio obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za djecu od 6. do 15. godine koja nisu uključena u sustav osnovnog obrazovanja, po bilo kojem drugom osnovu. Znači, kada se promatra odredba člana 19. u kontekstu člana 86. Zakona o zdravstvenom osiguranju, za svaku kategoriju osiguranika određen je obveznik obračuna i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. ..

Više

PODUZETI MJERE ZAŠTITE U OBLASTI TURIZMA I SPRIJEČITI ŠTETE OD PANDEMIJE KORONAVIRUSA

U cilju institucionalnog i sistemskog prevazilaženja trenutne i predstojeće krize u privredi izazvane pandemijom koronavirusa, imajući u vidu da većina privatnih privrednih subjekata ima akumulirana sredstva za veoma kratak period, Udruženje turističkih agencija BiH usaglasilo je zajedničke zahtjeve, koje ću u vidu inicijative uputiti Vladi FBiH...

Više

DO 23. MARTA 2020. GODINE ZABRANA RADA U OBJEKTIMA ZA IGRE NA SREĆU U RS

Ministarstvo finansija Republike Srpske zabranilo je rad u objektima u kojima se priređuju igre na sreću - kladionicama, automat klubovima, tombolama, kazinima i slično do ponedjeljka, 23. marta radi preventivnog djelovanja s ciljem sprečavanja širenja virusa korona...

Više