Zastava Srbije

RS: Utvrđen optimalan način rada pravosudnih institucija, u skladu sa naredbama kriznih štabova

16.03.2020.


Nakon sastanka sa nosiocima pravosudnih institucija, Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske je utvrdilo optimalan način rada pravosudnih institucija, u skladu sa naredbama kriznih štabova i ukupnom situacijom u vezi sa virusom korona (COVID - 19).

Resorno ministarstvo je obavilo i potrebne konsultacije sa Sindikatom pravosuđa Republike Srpske.

S tim u vezi, odgovorni za postupanje su, prema zakonskim propisima, nosioci funkcija u pravosuđu a ove mjere se donose, prije svega, u smislu zaštite građana.

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske moli građane za razumjevanje u pogledu mjera i aktivnosti, u pravosudnim institucijama Republike Srpske.

Dakle, Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske je donijelo sljedeće obavještenje:

 1. Sa ciljem preventivnog djelovanja i spriječavanja pojave širenja korona virusa u Republici Srpskoj, pravosudne institucije u Republici Srpskoj dužne su da se pridržavaju odluka i uputa nadležnih kriznih štabova u Republici Srpskoj;

 1. U pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj potrebno je izvršiti dezinfekciju prostorija, te obezbjediti sva potrebna dezinfekciona sredstva i preduzeti sve mjere u skladu sa naredbama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a koja se odnose na obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom u Republici Srpskoj;

 1. Rukovodioci pravosudnih institucija u Republici Srpskoj dužni su da izvrše procjenu i razmotre mogućnost otkazivanja zakazanih ročišta (sudskih i tužilačkih), te mogućnost nezakazivanja novih ročišta, izuzev onih ročišta za koja je zakonom propisano da su hitna ili neodložna, te da o tome hitno obavijeste sve učesnike u postupku (stranke, advokate, Pravobranilaštvo Republike Srpske i dr.);

 2. U pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj, potrebno je redukovati broj zaposlenih koji dolaze na posao, kako bi se broj kontakata između zaposlenih, kao i između zaposlenih i stranaka, smanjio na najmanju moguću mjeru, te ukoliko je moguće u skladu sa opisom posla i radnim mjestom za zaposlene, organizovati rad od kuće, vodeći računa da se osigura nesmetan proces rada;

 3. U pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj, ukoliko je to moguće, organizovati rad u skraćenom radnom vremenu, vodeći računa da se osigura nesmetan proces rada;

 4. Rukovodioci pravosudnih institucija u Republici Srpskoj u kojima se proces rada obavlja uz svakodnevnu neposrednu komunikaciju sa strankama, dužni su da organizuju proces rada kako bi se dolazak stranaka u pravosudne institucije smanjio na najmanju moguću mjeru;

 5. Potrebno je da se u pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj prijem i otprema pismena organizuje i obavezno vrši putem pošte, a ne neposrednim prijemom od stranaka ili neposrednom dostavom strankama;

 6. Potrebno je prema pritvorenim licima, koja su upućena u pritvorske jedinice kazneno-popravnih ustanova u Republici Srpskoj, obustaviti posjete za članove porodica i drugih lica, osim za posjete branioca pritvorenih lica;

 7. Potrebno je u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016 i 100/2017) i Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018), preduzeti sve mjere da se lica, kojima je izrečena kazna zatvora u prekršajnom postupku, ne upućuju na izdržavanje iste u kazneno - popravne ustanove, u cilju preventivnog djelovanja i spriječavanja pojave širenja korona virusa;

 8. Potrebno je da rukovodioci pravosudnih institucija u Republici Srpskoj hitno postupe po navedenim uputama i da o preduzetim mjerama u svojoj instituciji obavijeste Ministarstvo pravde Republike Srpske, kao i da kontinuirano obavještavaju Ministarstvo pravde Republike Srpske;

 9. Potrebno je da se pravosudne institucije u Republici Srpskoj pridržavaju navedenih mjera do daljnjeg;

 10. Ministarstvo pravde Republike Srpske će obavještavati građane i stranke putem medija o daljim mjerama, kao i prestanku navedih mjera.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 16.03.2020.

Naslov: Redakcija