Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA: Solarna postrojenja sa foto-naponskim ćelijama na zemlji, instalisane snage do 250 kW, izuzimaju se iz predmeta koncesije, odnosno, koncesionog odnosa

16.03.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba radi lakšeg tumačenja i primjene u praksi.

Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, ogledaju se u tome da se, pored već propisanih, i solarna postrojenja sa foto-naponskim ćelijama na zemlji, instalisane snage do 250 kW, izuzimaju iz predmeta koncesije, odnosno, koncesionog odnosa.

Pored navedenog, dopunjena je odredba kojom se, između ostalog, uređuje namjena sredstava prikupljenih od koncesione naknade, a predstavlja prihod budžeta jedinice lokalne samouprave, na način da se ta sredstva mogu koristiti i za druge potrebe lokalnog razvoja, te ostale troškove neophodne za funkcionisanje jedinice lokalne samouprave, ne ugrožavajući definisana ograničenja.

Naime, sredstva od koncesionih naknada ne mogu se koristiti za plate i druga lična primanja zaposlenih u administrativnoj službi, funkcionera i odbornika u jedinicama lokalne samouprave, niti za plate i druga lična primanja korisnika budžeta jedinice lokalne samouprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12..03.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija