Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM: Odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom dodatno su uređene preciziranjem odredaba koje se odnose na proizvođače proizvoda

16.03.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Kako bi se precizirala i naglasila uloga jedinica lokalne samouprave u sistemu upravljanja otpadom, izvršena je izmjena i dopuna Zakona, kojim se uređuju dužnosti jedinica lokalne samouprave, a naročito za pitanja razvoja sistema odvojenog sakupljanja otpada.

Odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom dodatno su uređene preciziranjem odredaba koje se odnose na proizvođače proizvoda.

Proizvođač proizvoda treba da koristi tehnologije i razvija proizvodnju na način koji obezbjeđuje racionalno korišćenje prirodnih resursa, podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda i promoviše ekološki održivo upravljanje prirodnim resursima.

Pored toga, proizvođač proizvoda u najvećoj mogućoj mjeri uvodi i koristi povratnu ambalažu koja smanjuje opterećivanje životne sredine otpadom u odnosu na ambalažu za jednokratnu upotrebu i odgovoran je za stavljanje na tržište proizvoda i ambalaže, koji sadrže materijale i opasne supstance u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12..03.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija