Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 14. 10. 2016.

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Donijeta Odluka o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u BiH . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno 11 zakona i šest nacrta zakona. Drugi dio sjednice zakazan je za utorak, 18. oktobra 2016. godine . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojeni Akcioni plan za provođenje Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma (2015 – 2020), Strategija razvoja sistema javnih nabavki Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2020. godine, Strategija razvoja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 2016 – 2020 . . . dalje

VLADA RS: Donijeta Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o visini godišnje naknade za javne puteve koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, te Prijedlog strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godina . . . dalje

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Parlament Srpske, na prijedlog Vlade, može da raspusti lokalni parlament. Narodna skupština Srpske može da raspusti lokalni parlament ako se ne konstituiše u roku od šest mjeseci od dana potvrđivanja rezultata izbora . . . dalje

ZAKON O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Cilj Zakona jeste da se izvorni i preneseni poslovi obavljaju na efikasno, funkcionalno, stručno, nepristrasno, politički neutralno i etički prihvatljivo . . . dalje

IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONA I ZAKONA O PREKRŠAJIMA U FBIH: Vlada FBIH prihvatila inicijativu za izmjenu propisa radi pooštravanja kaznene politike za počinioce krivičnih djela u saobraćaju . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA: Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona. Prijedlog zakona propisuje da je društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom mogu osnovati domaće i strane fizičke i pravne osobe, a da fizičke osobe mogu imati samo nekvalificirani udjel. Više od 50% udjela u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu, mora imati pravna osoba koja se bavi bankarskim poslovima i poslovima osiguranja ili djelatnošću mirovinskih fondova, kao i koja u navedenoj osobi ima više od 50% udjela u kapitalu, odnosno prava glasa . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA: Udruženje prevoznika u međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu putnika pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH trži da akciza na dizel gorivo i ostala plinska ulja iznosi 0,30 KM za litar, a ne 0,45, kako je navedeno u Prijedlogu zakona. Prevoznici smatraju da bi putarina trebalo da iznosi 0,10 KM po litru goriva, odnosno po kilogramu tečnog naftnog gasa, a ne predloženih 0,25 KM . . . dalje

U PRIPREMI NOVI ZAKON O PRAZNICIMA RS . . . dalje

PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ "PRETPRISTUPNA POMOĆ EU ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA NA ZAPADNOM BALKANU - METAREVIZIJA": Ovaj izvještaj se fokusira na to kako su iskorištena sredstava za jačanje administrativnih kapaciteta, koliko je bilo efekta, koliko se vladavina prava primjenjuje i kakva je situacija u reformi javne uprave