Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Cilj Zakona jeste da se izvorni i preneseni poslovi obavljaju na efikasno, funkcionalno, stručno, nepristrasno, politički neutralno i etički prihvatljivo


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika zaposlenih u ovim organima.

Cilj Zakona jeste da se izvorni i preneseni poslovi obavljaju na efikasno, funkcionalno, stručno, nepristrasno, politički neutralno i etički prihvatljivo.

Cilj ovog Zakona jeste i da standardizovani sistem zasnivanja radnog odnosa, praćenja i vrednovanja rada, napredovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te zaštite pravnog položaja po osnovu rada bude pravičan i podsticajan za zakonit, efikasan i djelotvoran rad.

Zakonskim rješenjem uređuju se vrste radnih mjesta, trajanje radnog odnosa, planiranje i postupak zapošljavanja, premještaj službenika zbog potreba rada i preuzimanje iz organa druge jedinice lokalne samouprave.

Zakonom se uređuje stručno osposobljavanje i usavršavanje, ocjenjivanje službenika, napredovanje u službi, stručni ispit, disciplinska i materijalna odgovornost, prestanak radnog odnosa i potrebe za radom službenika, zaštita prava službenika, kao i odbor za žalbe.

Na prava i dužnosti iz radnog odnosa funkcionera u organima jedinice lokalne samouprave primjenjuje se poseban zakon, osim ako pojedina prava i dužnosti nisu uređena ovim Zakonom.


Izvor: Vebsajt Vlade Srpske, 13.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772