Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ "PRETPRISTUPNA POMOĆ EU ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA NA ZAPADNOM BALKANU - METAREVIZIJA": Ovaj izvještaj se fokusira na to kako su iskorištena sredstava za jačanje administrativnih kapaciteta, koliko je bilo efekta, koliko se vladavina prava primjenjuje i kakva je situacija u reformi javne uprave


Finansijska podrška EU zemljama zapadnog Balkana bila je potpuno efikasna i djelimično je ojačala administrativne kapacitete u regionu, navedeno je u specijalnom izvještaju "Pretpristupna pomoć EU za jačanje administrativnih kapaciteta na zapadnom Balkanu - metarevizija".

Član Evropskog revizorskog suda Ištvan Sabolc Fazakaš rekao je u Sarajevu, predstavljajući izvještaj, da je pregled upravljanja pretpristupnom pomoći Evropske komisije /metarevizija/, sproveden u Albaniji, BiH, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji od 2007. do prošle godine, te da je u obzir uzet i razvoj događaja za period od 2014. do 2020. godine.

"Prvi put smo objavili ovaj izvještaj koji sadrži sažetak svih IPA aktivnosti koje su sprovedene u zemljama zapadnog Balkana. Ovaj izvještaj se fokusira na to kako su iskorištena sredstava za jačanje administrativnih kapaciteta, koliko je bilo efekta, koliko se vladavina prava primjenjuje i kakva je situacija u reformi javne uprave", kaže Fazakaš.

On je naveo da je izvještaj pokazao da su sredstava EU imala široku upotrebu u zemljama zapadnog Balakana, ali da ciljevi Evropske komisije nisu uvijek bili određeni i mjerljivi.

"Projekti i programi su se zasnivali na potrebama, ali ocjene nekih korisnika u području vladavine zakona pokazale su znatne nedostatke. Apsorpciju sredstava koče slabi administrativni kapaciteti u nekim zemljama i strogi zahtjevi EU za upravljanje sredstvima kada je realizacija bila decentralizovana", kaže Fazakaš.

On je istakao da je Evropska komisija bila efikasna u praćenju realizacije projekata i djelimično efikasna u praćenju zaključaka i preporuka ocjena.

Kada je riječ o projektima u vezi sa vladavinom zakona, Fazakaš kaže da Evropska komisija nije dosljedno primjenjivala uslove, te da je obezbijeđeno relativno malo finansijskih sredstava u ključnim oblastima kao što su sloboda medija, javno tužilaštvo, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Nedostatak političke volje korisnika za reformu institucija, nedovoljan budžet i osoblje, kao i loša koordinacija, takođe su uticali na održivost projekata", naglasio je Fazakaš.

Specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunar Vigemark naglasio je da je Evropski revizorski sud nezavisno tijelo koje prati rad institucija EU.

On kaže da će se i u narednom periodu nastaviti sa revizijom jer će u narednih nekoliko godina u okviru Reformske agende biti potrošeno mnogo novca u BiH.

"Želim poslati jasnu poruku da ćemo biti veoma strogi bude li bilo pokušaja zloupotrebe ovih sredstava i korupcije, odnosno, ukoliko neko pokuša da dio tog novca stavi u svoje džepove", poručio je Vigemar.


Izvor: Vebsajt RTRS, 13.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772