Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno 11 zakona i šest nacrta zakona. Drugi dio sjednice zakazan je za utorak, 18. oktobra 2016. godine


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 13. oktobra 2016. godine Zakon o lokalnoj samoupravi, zajedno sa još 10 zakona u formi prijedloga.

U okviru "Dana za glasanje" prvog dijela 14. redovne sjednice parlamenta Srpske, Zakon o lokalnoj samoupravi usvojen je sa 44 glasova "za" i 28 "protiv", nakon što je Vlada Republike Srpske, kao predlagač akta, prihvatila 18 amandmana na prijedlog ovog akta. Amandmane, koji su postali sastavni dio ovog akta, možete vidjeti ovdje.

Uz ovaj akt, prihvaćeno je još 10 zakona, koji su bili upućeni u formi prijedloga:

 • Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju,
 • Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave,
 • Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova,
 • Zakon o pozorišnoj djelatnosti,
 • Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru,
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasleđivanju, te
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Narodna skupština nije prihvatila Prijedlog zakona o visini zatezne kamate, pošto je "za" glasalo 36 narodnih poslanika, "protiv" jedan, dok je njih 35 bilo "uzdržano".

Takođe, usvojeno je i šest nacrta zakona:

 • Nacrt zakona o hrani,
 • Nacrt zakona o turizmu,
 • Nacrt zakona o ugostiteljstvu,
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske,
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača i
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti.

Pored toga, usvojena je i Strategija zapošljavanja Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine, kao i Deklaracija o osudi govora mržnje, koju je predložio Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju.

Time je okončan prvi dio 14. redovne sjednice Narodne skupštine.

Drugi dio sjednice zakazan je za utorak, 18. oktobra 2016. godine, sa početkom u 10 časova.

U nastavku sjednice, poslanici bi trebali obraditi preostale tačke dnevnog reda:

 • Prijedlog strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016 – 2020. godina
 • Prijedlog strategije razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016 – 2025. godina;
 • Nacrt strategije transporta Republike Srpske za period 2016 – 2030. godina;
 • Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 30.6.2016. godine;
 • Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji Konsolidovanog godišnjeg izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1.1. do 31.12.2015. godine;
 • Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2016. godinu.
 • Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2015. godinu;
 • Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2015. godinu.
 • Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu u prvih šest mjeseci 2016. godine;
 • Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2015. godinu;
 • Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2015. godinu;
 • Izvještaj o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2015. godine;
 • Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja turizma Republike Srpske za period 2011 – 2020. godina u 2015. godini;
 • Informacija o usaglašenom sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini od 17. avgusta 2016. godine;
 • Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 • Informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2015. godinu;
 • Informacija o realizaciji zajedničkih projekata za rješavanje stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;
 • Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Programu razvoja konkuretnosti u ruralnim područjima;
 • Izbor i imenovanja.

Izvor: Vebsajt Skupštine Srpske, 13.10.2016.