Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 13.05.2016.

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH . . . dalje

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojen Nacrt zakona o zaštiti okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Dnevni red 12. sjednice NS RS proširen sa još šest prijedloga zakona, koji su u proceduru upućeni po hitnom postupku . . . dalje

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, usvojena Informacija o pripremama za izradu odgovora na Upitnik Evropske komisije za izradu mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji . . . dalje

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BIH: Transparentnost navodi da su potrebe izmjene Zakona, da bi se obuhvatio širi krug osoba na koje se odnosi . . . dalje

PRIPREMAJU SE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: Predviđeno da se prema sjedištu poslovnica, preduzeća koja se bave priređivanjem igara na sreću, plaća porez na dohodak . . . dalje

BIH DA ISPUNI USLOVE IZ REFORMSKE AGENDE DO JULA 2016. GODINE, U SUPROTNOM ĆE DOĆI DO NOVOG ZASTOJA U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA . . . dalje

BEZ DOGOVORA O JEDINSTVENOM PROGRAMU ZA OBRADU PODATAKA . . . dalje