Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH u vezi sa izborima u Mostaru.

 Prethodno je prihvaćen zahtjev predlagača zakona da ovaj zakonski akt bude razmatran po hitnom postupku.

Poslanici su primili k znanju informacije Direkcije za evropske integracije BiH o situaciji u procesu evropskih integracija BiH, koje je Savjet ministara BiH u parlamentarnu proceduru uputio 30. marta kao odgovor na poslaničku inicijativu Senada Šepića.

Riječ je o informacijama o napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu, o održanim prvim sastancima Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između BiH i EU, te Akcionom planu za realizaciju prioriteta iz Izvještaja za BiH za prošlu godinu.

Usvojen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koji će biti usklađen sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014).

Zakonom će biti definisano da su svi članovi Kancelarije za razmatranje žalbi BiH po svim kriterijumima u potpunosti ravnopravni kad je riječ o osnovnom principu na kojem je zasnovan zakon - ista plata za isti ili sličan posao.

Nije usvojen izvještaj BHRT-a o realizaciji planskih dokumenata za prošlu godinu, finansijski plan i planovi programa BHR1 i BHT1 za ovu godinu i izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskog poslovanja BHRT-a za 2015. godinu jer nije bilo većine glasova poslanika iz Republike Srpske.

Nije usvojen Prijedlog zakona o humanitarnim organizacijama BiH u prvom čitanju jer za njega nije glasala većina poslanika iz Srpske.

Usvojeni su izvještaj o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za prošlu godinu, godišnji i finansijski izvještaj Centralne banke BiH za prošlu godinu i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2015. godinu.

Nije usvojen izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za prošlu godinu.

Primljena je k znanju informacija Ministarstva bezbjednosti BiH o potrebnim izmjenama zakona i propisa u skladu sa Ustavom BiH koji bi omogućili bržu i efikasniju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Primljene su k znanju i odluka o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga regulatorne agencije za komunikacije BiH i informacija u vezi sa preporukom Međunarodne organizacije rada o dodatnim mjerama za djelotvorno suzbijanje prisilnog rada.

Glasanjem je okončana sjednica, a naredna je predviđena za 24. maj 2016. godine.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 12.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772