Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, usvojena Informacija o pripremama za izradu odgovora na Upitnik Evropske komisije za izradu mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji


Vlada Republike Srpske usvojila je 12. maja 2016. godine, na 73. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o osnivanju Microsoft inovacionog centra u okviru Inovacionog centra Banja Luka.

Kako se navodi u Informaciji, Vlada Republike Srpske je prepoznala važnost ovog projekta za mlade u Republici Srpskoj, kako bi u što kraćem vremenskom periodu stekli vještine i kompetencije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija koje su im potrebne za uključivanje na tržište rada. Inače, Microsoft inovacioni centri pomažu razvoju lokalnih ekonomija kroz saradnju sa privredom i podsticanje inovativnosti, o čemu najbolje govori podatak da je Microsoft osnovao više od 110 inovacionih centara u 38 zemalja koji su pomogli u kreiranju više od 3200 IT kompanija.

Microsoft inovacioni centar u okviru Inovacionog centra Banja Luka bi bio prvi Microsoft inovacioni centar u Bosni i Hercegovini koji bi kroz podršku inovativnim projektima i mladim start up kompanijama, doprinosio otvaranju novih radnih mjesta i zapošljavanju mladih. Takođe, lociranje MIC-a u ICBL-u je dodatna prednost jer će pomoći postojećim kompanijama koje se nalaze u procesu inkubacije ili predinkubacije da steknu konkurentske prednosti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, po hitnom postupku.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona, u prvom redu je usklađivanje sistema izvršenja krivičnih sankcija sa novim prekršajnim zakonodavstvom, ali i da se otklone izvjesne poteškoće i nejasnoće u realizaciji ranijih zakonskih rješenja.

Tako se predloženim zakonskim rješenjima propisuje način izvršenja kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku i izvršenje novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku, koja je zamijenjena kaznom zatvora. Donošenjem ovog zakonskog teksta, bilo je potrebno uskladiti i unaprijediti naš sistem sa ratifikovanim i relevantnim međunarodnim aktima kojima su formirani okviri zaštite slobode i prava čovjeka i građanina u postupku izvršenja krivičnih sankcija.

Model Zakona o izmjenama i dopunama je u osnovi inspirisan zakonodavstvom iz okruženja i nekih visokorazvijenih zemalja Evrope, ali korigovan i prilagođen našim uslovima.

Osim toga vrši se usklađivanje sa Zakonom BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o kandidaturi gradova SARAJEVO i Sarajevo za organizaciju Evropskog omladinskog olimpijskog zimskog festivala "EYOF 2019".

Imajući u vidu da se radi o međunarodnoj manifestaciji koja bi dorinijela promociji i razvoju zimskih sportova i sporta uopšte, povećanju stepena aktivnog uključivanja mladih u sportske aktivnosti, promociji sportskog duha, kvalitetnim sportskim rezultatima, razmjeni iskustava, obezbjeđivanju adekvatnih uslova za rad i razvoj klubova i saveza zimskih sportova, unapređenju sportsko-turističkih potencijala Republike Srpske i BiH, Vlada Republike Srpske podržava aktivnosti Evropskog olimpijskog komiteta i Olimpijskog komiteta BiH, te ujedno daje podršku kandidaturi grada SARAJEVO za organizaciju "EYOF 2019".

Zadužuju se Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i Ministarstvo finansija da učestvuju u radu organizacionog odbora za organizaciju "EYOF 2019" i da procjenjuju opravdanost svih troškova organizacije, uz zastupanje interesa Republike Srpske, informišu Vladu Republike Srpske, kako bi se donijela konačna odluka sa konkretnim finansijskim iznosima.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pripremama za izradu odgovora na Upitnik Evropske komisije za izradu mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Vlada Republike Srpske potvrđuje Listu instititucija Republike Srpske koje će učestvovati u pripremi odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije i Listu propisa Republike Srpske koje će, prevedene na engleski jezik, biti potrebno dostaviti uz odgovore na Upitnik Evropske komisije, a koje su priložene uz Informaciju.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, u koordinaciji sa republičkim organima uprave, izradi Prijedlog rješenja o imenovanju članova radnih grupa Republike Srpske za pripremu odgovora na Upitnik Evropske komisije, te da isti dostavi Vladi Republike Srpske na razmatranje u roku od petnaest dana od dana usvajanja ovog zaključka.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o napretku rekonstrukcije i opremanja Centralnog medicinskog bloka i izgradnje Sjevernog krila Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, kao i Informaciju o Studiji ekonomske opravdanosti uvođenja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Izvještajem o realizaciji Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012 – 2016. godine, za period 01.01.2015.godine - 31.12.2015. godine. Izvještaj će biti dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o stanju u "OC Jahorina".

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Akcionog plana Vlade Republike Srpske za prevenciju i borbu protiv terorizma 2016-2020.godine,

Za realizaciju ove odluke zadužuju se sva ministarstva Vlade Republike Srpske i druge institucije određene za nosioce aktivnosti Akcionim planom Vlade Republike Srpske za prevenciju i borbu protiv terorizma 2016 – 2020. godine.

Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske da koordiniše aktivnosti na uspostavljanju Koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske za nadzor nad sprovođenjem Akcionog plana Vlade Republike Srpske za prevenciju i borbu protiv terorizma, te da uspostavi Tim za praćenje sprovođenja Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma.


Izvor: Press služba Vlade Srpske, 12.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772