Zastava Srbije

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BIH: Transparentnost navodi da su potrebe izmjene Zakona, da bi se obuhvatio širi krug osoba na koje se odnosi


Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH  ("Sl. glasnik BiH", br. 13/2002, 14/2003 - ispr, 16/2002, 14/2003 - ispr, 12/2004, 63/2008, 18/2012 i 87/2013) potrebno je izmijeniti da bi obuhvatao širi krug osoba na koje se odnosi, istaknuto je na konferenciji koju je danas u Sarajevu organizirao Transparency International.

Navedeno je da je višegodišnja blokada primjene Zakona nastala njegovim izmjenama 2013. godine, zbog čega od tada ne postoji funkcionalno tijelo koje bi ga provodilo, a i sam Zakon je dosta loš jer predviđa da ga provodi tijelo sastavljeno od predstavnika političkih partija.

Ivana Korajlić iz Transparency Internationala pojasnila je da se važeći Zakon odnosi samo na izabrane i imenovane zvaničnike i savjetnike, a da bi trebao obuhvatiti sve nosioce javnih funkcija, uključujući i javna preduzeća.

Naglasila je da bi primjenu zakona trebala preuzeti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te da bi ista zakonska rješenja trebalo primjenjivati na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou FBiH i na nivou Brčko Distrikta.

Korajlić je navela da je u njihovom Prijedlogu izmjena Zakona predviđeno uvođenje češće obaveze podnošenja imovinskih kartona, uspostavljanje kontrole njihove tačnosti i sankcije za davanje lažnih informacija.

Također, rekla je da je predviđeno pooštravanje ograničenja za bilo kakav interes koji zvaničnici imaju u privatnim preduzećima, te, osim povećanja novčanih sankcija, uvođenje obaveznog razrješenja s dužnosti i poništenje svih djela koja su nastala kršenjem Zakona. 

Član Komisije za izbor i praćenje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Halid Genjac rekao je da su 2013. godine izvršene vrlo štetne izmjene predmetnog Zakona s namjerom da budu obustavljene istrage o sukobu interesa koje su već bile u toku.

Dodao je da su izmjene Zakona neophodne i da prijedlog Transparency Internationala sadrži vrlo kvalitetna rješenja koja treba podržati.

Direktor Misije USAID u BiH Peter Duffy izjavio je da je riječ o problemu koji je prisutan širom svijeta i da je potrebno razmotriti međunarodna iskustva u borbi protiv tih pojava i prihvatiti najbolja rješenja.

Konferencija je okupila predstavnike Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BiH, parlamentarnih komisija, izvršne vlasti, organizacija civilnog društva i međunarodnih institucija.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 12.05.2016.