Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojen Nacrt zakona o zaštiti okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine


Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio je 12. maja 2016. godine Izvještaj o radu Vlade Federacije za 2015. godinu. Izvještaj je usvojen sa 28 glasova za, 14 protiv i jednim suzdržanim.

Također, usvojen je Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju budžeta FBiH i revidiranih korisnika budžeta FBiH za 2014. godinu.

Delegati su odobrili Nacrt zakona o zaštiti okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj Nacrt zakona upućen je u tromjesečnu javnu raspravu.

Tekst regulira očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoliša. Aktuelni zakonski okvir u toj oblasti datira iz 2003., uz izmjenea i dopune koje su usvojene 2009. godine.

Zbog neusklađenosti aktuelnog zakona s pravnim propisima Evropske unije iz te oblasti, Federalno ministarstvo okoliša i turizma u Vladi FBiH izradilo je novi nacrt.

Njime su najavljene nove odredbe koje bi između ostalog trebalo da olakšaju dobijanje potrebnih dozvola za investitore. Tako tekst predviđa da se zahtjev za okolišnu dozvolu predaje samo kod jednog organa uprave, dok je dosad trebalo podnijeti više zahtjeva. Nacrt najavljuje također bitno skraćenje rokova za izdavanje okolišne dozvole u odnosu na važeću praksu, s tim da se okolišna dozvola ne izdaje za istraživačke aktivnosti ili za testiranje proizvoda i procesa.

Odredbama Nacrta novog zakona regulirano je pitanje obnove okolišne dozvole, što dosad nije bio slučaj.

Novina, koja se odnosi na pristup informacijama, nalaže da zahtjev za informacije o okolišu i štetnim emisijama može biti odbijen ako je to utvrđeno posebnim propisom s ciljem zaštite ekonomskih interesa.

Sankcije za prekršitelje novopredloženog zakona su novčane, od 3.000 KM do 15.000 KM za pravna lica, a od 300 КM do 1.500 КM za fizička. Od 500 КM do 3.000 КM su predviđene kazne za odgovornu osobu u pravnom licu.

Federalne agencije za vode, Federalni hidrometeorološki zavod, Zavod za agropedologiju, Zavod za statistiku, Federalni zavod za geologiju, Federalni zavod za zaštitu prirode i druge upravne organizacije dužni su osigurati prikupljanje, obradu i evidentiranje odgovarajućih podataka i informacija, posebno o korištenju i opterećenju okoliša, te ih dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i međunarodnim institucijama. Kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš dužno je dostaviti podatke neophodne za rad sistema informiranja o okolišu.

Vlada Federacije će donijeti podzakonski akt kojim će biti regulirana sva pitanja sistema prikupljanja podataka i informisanja o okolišu, navedeno je između ostaalog u Nacrtu novog zakona.


Izvor: Vebsajt BHRT, 12.05.2016.