Zastava Srbije

BEZ DOGOVORA O JEDINSTVENOM PROGRAMU ZA OBRADU PODATAKA


Centralni popisni biro nije uspio da se dogovori o jedinstvenom programu za obradu podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, uz konstataciju da nema konsensuza među članovima ovog tijela da ovo pitanje bude dogovoreno.

Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković rekla je da se sve vraća na početak.

"Centralni popisni biro zaključio je da nema kapaciteta da dalje raspravlja o ovom pitanju jer nema konsenzusa, te da Agencija za statistiku, u skladu sa zakonom, treba da utvrdi jedinstveni program obrade podataka. Sve se ustvari vraća na početak", rekla je Čičkovićeva.

Ona je istakla da to znači da entiteski zavodi za statistiku treba da učestvuju u izradi jedinstvenog programa obrade podataka popisa, a da ga utvrđuje Agencija za statistiku BiH.

"Pred nama je sada period u kojem svi zajedno treba da pronađemo rješenje. Pitanje je za koliko vremena možemo to da uradimo", rekla je Čičkovićeva.

Odgovarajući na pitanje da li je popis propao, Čičkovićeva je rekla da to ne smije i ne treba da se dogodi.

Ona je potvrdila da će Savjetu ministara BiH biti upućen izvještaj o statusu aktivnosti na popisu stanovništva.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović rekao je da nije uočio bilo kakve pomake, te da se čuo prijedlog o pomjeranju datuma objavljivanja rezultata popisa sa 1. jula na kraj godine.

On smatra da se rok može pomjeriti samo ako se prije toga utvrdi jedinstvena metodologija obrade podataka, te da se jasno kaže koliko vremena treba da se obradi popisna građa.

"U BiH se sve obično donosi u posljednjem trenutku. Možemo se nadati da će i Agencija za statistiku u posljednjem momentu povući neke poteze koje je, u skladu sa zakonom, već trebala da učini", rekao je Osmanović.

On je naveo da zakon predviđa da entitetski zavodi za statistiku učestvuju u izradi jedinstvenog programa za obradu podataka popisa stanovništva, dok konačna odluka, odnosno utvrđivanje i usvajanje na Agenciji za statistiku BiH.

Direktor Agencije za statistku BiH Velimir Jukić izrazio je nadu da će u skladu sa zakonom biti postignut dogovor o jedinstvenoj metodologiji, ističući da će, ako bude produžen rok do kraja godine, biti dovoljno vremena da se dođe do usaglašenog stava.

"U izvještaju Savjetu ministara BiH naveli smo da očekujemo da se do kraja godine produži rok za objavu rezultata popisa, jer smatramo da je to dovoljno vremena da se donese metodologija i jedinstveni program i da se u skladu sa zakonom i preporukama izvrši obrada rezulata", rekao je Jukić.

On očekuje da će biti pronađeno rješenje i da će Savjeta ministara i Parlamentarna skupština BiH produžiti rok do kraja godine, te da će on biti ispoštovan.

Jukić kaže da nije razmišljao o ostavci, ističući da četiri mjeseca, od kako je preuzuo tu dužnost, svoj posao radi odgovorno.

"Metodologiju je trebalo utvrditi i donijeti prije početka popisa stanovništva i to je logika. To, nažalost, nije urađeno, nego je ostavljeno za sam kraj. U ovakvim uslovima metodologiju ćemo morati da donesemo na kraju procesa i to ćemo uraditi u skladu sa zakonom", rekao je Jukić.

Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić razočaran je zbog nepostizanja dogovora o jedinstvenom programu za obradu podataka popisa i ocijenio da se Agencija za statistiku BiH večeras svrstala među one koji usporavaju evropski put zemlje.

Kremić smatra da se izmjena zakonskog roka za objavu podataka popisa stanovništva predlaže bez ikakvog zakonskog osnova, jer je kompletan proces završen.

"Ljudi su popisani, podaci uneseni, obrada završena i Paralmentarna skupština BiH bi trebalo da se bavi pitanjima odgovornosti, a ne produženjem roka", rekao je Kremić.

On smatra da je nephodno utvditi metodologiju obrade podataka popisa i objaviti je u "Sl. glasniku BiH" čime bi se ta problematika svela na tehničko pitanje.

"Bojim se da podaci, kao i sve drugo u životu, imaju svoj rok trajanja. Nakon određenog roka oni postaju istorija, kao što je i popis iz 1991. godine istorija i danas ga ne možemo koristiti kao relevatan podatak. Bojim se da će određenim demografskim podacima isteći rok trajanja, a onda se dovodi u pitanje i validnost svih drugih podataka", rekao je Kremić.

Objavljivanje rezultata popisa stanovništva sprovedenog 2013. godine jedan je od uslova koji je evropski komesar Johanes Han naveo kako bi BiH dobila upitnik EU o spremnosti zemlje da se priključi Uniji.

Sprovođenje popisa stanovništva 2013. godine koštalo je više od 50 miliona KM, a zakonski rok za objavljivanje rezultata je 1. juli.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 12.05.2016.