Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BIH DOBILA UPITNIK EVROPSKE KOMISIJE: Od brzine kojom će biti odgovoreno na 3.242 pitanja zavisi brzina dobijanja kandidatskog statusa za članstvo u EU

Bosna i Hercegovina je 9. decembra 2016. godine dobila Upitnik Evropske komisije. Tačno 3.242 pitanja, koja je predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću predao komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn sada su pred zvaničnicima države. Od brzine kojom će na pitanja biti odgovoreno zavisi brzina dobijanja kandidatskog statusa za članstvo u EU.

Više

DOM NARODA FBIH: Usvojeni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, donijeto pet pravilnika i Odredba o načinu raspodjele prihoda od naknada za igre na sreću

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću podržan je većinom glasova na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i upućen u javnu raspravu, a Federalna vlada zadužena da najkasnije za mjesec dana dostavi u proceduru prijedlog ovog zakona. Prije glasanja vođena je rasprava, na momente veoma oštra, o tome da li zakon treba razmotriti po hitnom postupku, kako je predlagala Vlada, ili usporiti proceduru, što je na kraju i učinjeno većinom glasova.

Više

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Zahtjev za legalizaciju može se podnijeti najkasnije do 31. decembra 2016. godine. Nakon isteka ovog roka ne može se podnijeti zahtjev za legalizaciju

Godina legalizacije, kako su je mnogi nazvali, privodi se kraju. Sa 31. decembrom 2016. godine ističe i produženi rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. "Legalizacija na akciji" neće još dugo potrajati, a simbolične cijene, kako ih nadležni nazivaju, od 1. januara neće više biti tako niske. Zato poručuju – oni koji obaveze ne ispoštuju do kraja godine, već nakon prazničnog slavlja mogu očekivati inspekciju na vratima.

Više

NACRT ZAKONA O HRANI: Cilj zakona je da obezbijedi efikasan sistem bezbjednosti hrane, a što je u direktnoj vezi sa obezbjeđenjem izvoza prehrambenih proizvoda na tržište Evropske unije

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske održana je stručna rasprava o Nacrtu zakona o hrani. Na pomenutoj raspravi, pored predstavnika Ministarstva, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Inspektorata RS, predstavnici subjekata u poslovanju sa hranom i hranom za životinje, Privredne komore RS, Tehnološkog fakulteta Banja Luka, Tehnološkog fakulteta Zvornik, Instituta za javno zdravstvo, Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan", Veterinarske komore i Veterinarsko-stočarskog centra.

Više

MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE RS: Srpska ima registar državnih službenika i namještenika, a tendencije su da se ovaj registar u narednom periodu proširi odnosno da on sadrži osim uprave i podatke koji se odnose na javni sektor odnosno fondove, javna preduzeća i javne ustanove, te dodatne podatke o kojima će se dalje razgovarati

Republika Srpska ima registar državnih službenika i namještenika koji je prezentovan Svjetskoj banci, čime se demantuju sve češće informacije u javnosti da Srpska ne posjeduje isti. Tendencije su da se ovaj registar u narednom periodu proširi odnosno da on sadrži osim uprave i podatke koji se odnose na javni sektor odnosno fondove, javna preduzeća i javne ustanove, te dodatne podatke o kojima će se dalje razgovarati. Srpska ima jasno opredjeljenje da gradi transparentnu javnu upravu i taj put je izabrala još 2008. godine, kada se u zakonskim rješenjima počelo raditi i na povećanju nivoa transparentnosti i odgovornosti uprave i državnih službenika. To znači da je definisan sistem plata državnih službenika, uveden sistem javne konkurencije u javnoj upravi kao i disciplinske i materijalne odgovornosti kako državnih službenika tako i rukovodilaca, što nije slučaj sa ostalim nivoima vlasti u BiH.

Više