Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE RS: Srpska ima registar državnih službenika i namještenika, a tendencije su da se ovaj registar u narednom periodu proširi odnosno da on sadrži osim uprave i podatke koji se odnose na javni sektor odnosno fondove, javna preduzeća i javne ustanove, te dodatne podatke o kojima će se dalje razgovarati

12.12.2016.


Republika Srpska ima registar državnih službenika i namještenika koji je prezentovan Svjetskoj banci, čime se demantuju sve češće informacije u javnosti da Srpska ne posjeduje isti. Tendencije su da se ovaj registar u narednom periodu proširi odnosno da on sadrži osim uprave i podatke koji se odnose na javni sektor odnosno fondove, javna preduzeća i javne ustanove, te dodatne podatke o kojima će se dalje razgovarati.

Srpska ima jasno opredjeljenje da gradi transparentnu javnu upravu i taj put je izabrala još 2008. godine, kada se u zakonskim rješenjima počelo raditi i na povećanju nivoa transparentnosti i odgovornosti uprave i državnih službenika. To znači da je definisan sistem plata državnih službenika, uveden sistem javne konkurencije u javnoj upravi kao i disciplinske i materijalne odgovornosti kako državnih službenika tako i rukovodilaca, što nije slučaj sa ostalim nivoima vlasti u BiH.

Reforma javne uprave je proces koji traje. Republika Srpska aktivno radi sa Evropskom komisijom, po principima SIGME i sve njihove preporuke uvrštava u svoja zakonska rješenja. To je slučaj i sa najnovijim Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016) u koji su uvršteni principi SIGME.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske je u prošloj, 2015. godini, radilo na sistemu koji verifikuje tačan broj zaposlenih u lokalnim zajednicama. Do početka 2017. godine i taj softver će biti u funkciji. Rječju, Republika Srpska je napravila iskorake i čvrste temelje javne uprave koje dalje treba nadograđivati.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 09.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772