Zastava Srbije

STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I AKCIONI PLAN ZA NJENO SPROVOĐENJE DO 2019. GODINE: Predviđeno je nekoliko strateških ciljeva kako bi korupcija bila svedena u najmanje okvire. Na listi prioriteta je i unapređenje procedura utvrđivanja sukoba interesa kroz sistem prikupljanja i provjere podataka o imovinskom stanju, odnosno formiranje elektronskog registra izjava o imovinskom stanju

12.12.2016.


Mali broj osuđujućih presuda u poređenju sa optužnicama podignutim zbog korupcije nagnao je institucije da daju nalog za analizu koja bi početkom naredne godine trebalo da dovede do uzroka tog trenda.

Strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za njeno sprovođenje do 2019. godine predviđeno je nekoliko strateških ciljeva kako bi korupcija bila svedena u najmanje okvire. Agencija za borbu protiv korupcije u BiH je završila prvi izvještaj monitoringa sprovođenja te strategije i zaključila da još nije dovršen institucionalni okvir borbe protiv korupcije. Među desetinama predviđenih aktivnosti koje institucije treba da sprovedu u djelo je i analiza onoga što je urađeno u predmetima pokrenutim zbog korupcije.

Dimenzije ovog problema pokazala je i analiza Balkanske istraživačke mreže BiH obavljena polovinom ove godine, koja je pokazala da je tokom deset godina rada pravosudnih institucija BiH 82 odsto optuženih za korupciju oslobođeno ili osuđeno na uslovne kazne zatvora.

Od 139 osoba optuženih za koruptivna djela kojima je suđeno u Sudu BiH 116 je oslobođeno ili je dobilo uslovnu ili novčanu kaznu. Od ostalih 23 više od pola je osuđeno na kazne manje od godinu zatvora - što znači da su mogli da je zamijene za novčanu. Samo dva osuđenika za koruptivna djela dobila su više od pet godina zatvora.

U monitoringu je pojašnjeno da projekat jačanja kapaciteta tužilaštava u BiH, koji sprovodi Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH, redovno prati statističke podatke u vezi sa podignutim optužnicama i donesenim presudama u predmetima korupcije, ali do sada nije izrađena posebna analiza o razlozima nesrazmjerno malog broja osuđujućih presuda u poređenju sa optužnicama. Zato je planirano da analiza bude izrađena početkom 2017. na osnovu podataka iz 2016. godine.

Da će ta analiza biti urađena potvrdio je i predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija.

- Mislim da će analiza biti izrađena početkom iduće godine, a o tome će biti riječi i na sjednici VSTS-a koja će naredne sedmice biti održana u Mostaru - rekao je Tegeltija.

Član Ustavnopravne komisije u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Lazar Prodanović smatra da je najavljena analiza potrebna da bi se vidjelo da li je i koliko bilo grešaka i ko je za njih odgovoran. Prodanović kaže da moraju biti analizirani elementi za podizanje optužnica, jer u BiH nije stran ni politički motiv.

- Izrada analize bi bila jedna od najznačajnijih aktivnosti u borbi protiv korupcije i kriminala u BiH. I građani i političari su nezadovoljni funkcionisanjem pravosuđa koje mora raditi svoj posao da bi vratilo povjerenje- rekao je Prodanović i dodao da je neophodno naći odgovore na propuste koji su prisutni, a ne da budu samo konstatovani.

Na listi prioriteta je i unapređenje procedura utvrđivanja sukoba interesa kroz sistem prikupljanja i provjere podataka o imovinskom stanju, odnosno formiranje elektronskog registra izjava o imovinskom stanju.

Prvi korak je načinjen 6. decembra potpisivanjem ugovora o grantu od 1,6 miliona evra između VSTS-a i Švedske razvojne agencije u okviru kojeg će biti uspostavljen navedeni registar.

- Planirano je uspostavljanje elektronskog registra finansijskih izvještaja sudija i tužilaca u BiH. Trenutno postoji registar u formi zbirke štampanih dokumenata. S obzirom na formu, ova zbirka ne omogućava redovan monitoring sadržaja finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija - ukazali su u VSTS-u.

Ciljevi Strategije

  • jačanje kapaciteta pravosuđa
  • razvijanje preventivne antikorupcijske aktivnosti
  • unapređenje efikasnosti pravosudnih institucija
  • podizanje javne svijesti
  • uspostavljenje mehanizama za koordinaciju borbe protiv korupcije

Uočeni problemi u realizaciji Strategije

  • nisu formirana tijela za sprečavanje korupcije na svim nivoima vlasti
  • nisu kreirana strateška antikoruptivna dokumenta
  • određene institucije nisu dostavile izvještaje
  • nejasni pojedini dostavljeni podaci
  • nedostatak novca i drugih resursa

IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 09.12.2016.