Zastava Srbije

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Zahtjev za legalizaciju može se podnijeti najkasnije do 31. decembra 2016. godine. Nakon isteka ovog roka ne može se podnijeti zahtjev za legalizaciju

12.12.2016.


Godina legalizacije, kako su je mnogi nazvali, privodi se kraju. Sa 31. decembrom 2016. godine ističe i produženi rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. "Legalizacija na akciji" neće još dugo potrajati, a simbolične cijene, kako ih nadležni nazivaju, od 1. januara neće više biti tako niske. Zato poručuju – oni koji obaveze ne ispoštuju do kraja godine, već nakon prazničnog slavlja mogu očekivati inspekciju na vratima.

Do priče o naknadnoj legalizaciji ne bi ni došlo da su sve institucije radile svoje posao, poručuju iz Ministarstva građevinarstva. "Legalizacija na akciji", kako je i oni nazivaju, donijela je znatno niže naknade. Tako je za 100 metara kvadratnih potrebno izdvojiti 100 maraka, dok najviše 2.000 maraka za one objekte površine do 400 metara kvadratnih.

- Vlasnici takvih objekata su jako ranjivi, sa aspekta da u svakom momentu neko može da podnese prijavu inspekciji da objekat nema građevinsku dozvolu ili da inspekcija utvrdi da takav objekat nije legalno izgrađen - rekao je Miladin Gaćanović, pomoćnik ministra za građevinarstvo.

Prema ranijim procjenama, u Republici Srpskoj 85 hiljada objekata i dalje pravno ne postoji. Zato iz nadležnih institucija stiže apel – obavite proces do kraja godine. Samo od početka "godine legalizacije", u Banjaluci je zaprimljeno 3.000 zahtjeva, u Bijeljini 630, dok na jugu Srpske, u Trebinju, samo 288.

- Sama procedura je dosta pojednostavljena - potrebna je kopija katastarskog plana, geodetski snimak, izvod o vlasništvu nad objektom i zahtjev. To je sasvim dovoljno da se krene u postupak legalizacije - rekao je Milenko Šajić, portparol Gradske uprave Banjaluka.

Oni koji su se epiteta nelegalnih graditelja riješili ranije po visokim cijenama, danas im nije svejedno. Međutim, birokratska golgota kroz koju su građani Srpske prolazili ranijih godina, Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr.) je otišla je u prošlost.

Budu li ga svi ispoštovali, i na vrijeme legalizovali svoje objekte, i inspektori će nakon prazničnog januara imati manje posla. Ali manje će biti i potencijalne kazne za one koji ne ispoštuju propise.

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr.)

Član 153

(1) Postupak legalizacije objekata iz člana 151. stav 1. ovog zakona pokreće se po zahtjevu investitora ili vlasnika bespravno izgrađenog objekta, odnosno bespravno izgrađenog dijela objekta.

(2) Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove legalizacije vrši uvid na licu mjesta u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, te obavještava podnosioca zahtjeva u kojem obimu je legalizacija moguća i koji dokazi treba da se dostave naknadno kao dopuna zahtjeva.

(3) Planski osnov za legalizaciju objekta iz stava 1. ovog člana je sprovedbeni dokument prostornog uređenja, a ako takvog dokumenta nema za zemljište na kojem je objekat izgrađen, postupak utvrđivanja planskog osnova za legalizaciju sprovodi se prema odredbama ovog zakona.

(4) Zahtjev za legalizaciju može se podnijeti najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

(5) Vlasnici bespravno izgrađenih objekata, odnosno dijelova objekata koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju u rokovima propisanim ranije važećim Zakonom o uređenju prostora i građenju, nemaju obavezu podnošenja novog zahtjeva u smislu stava 1. ovog člana, a ranije podneseni zahtjev se smatra zahtjevom u smislu ovog zakona, a okončaće se prema odredbama propisa koji je povoljniji za podnosioca zahtjeva.

(6) Nakon isteka roka iz stava 4. ovog člana ne može se podnijeti zahtjev za legalizaciju.

(7) Zahtjev iz stava 1. ovog člana je osnov za privremeno zadržavanje objekta i priključivanje na objekte komunalne i druge infrastrukture dok se pravosnažno ne okonča postupak legalizacije prema odredbama ovog zakona.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 10.12.2016.