Zastava Srbije

RAZGOVOR S POVODOM: Predstavljanje pravne baze Paragraf Lex na Radio Čapljina

BH sustav politički i zakonski poprilično je kompliciran zbog više razina vlasti, pa tako imamo mnogo zakona na županijskoj, entitetskoj i državnoj razini. Za nas laike malo je ovako...

Više

KRIVIČNI ZAKON FBIH: Nepoštivanje izolacije može se kazniti zatvorom do jedne godine

Profesor Borislav Petrović s Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu protumačio je Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 36/2003, 21/2004 - ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017), upozorivši da se nepostupanje po zdravstvenim propisima u vrijeme epidemije može kazniti kaznom zatvora do jedne godine.

Više

NOVE NAREDBE FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE: Zabrana kretanja u FBiH od 20 do 5 sati ujutru, tokom dana obavezno nošenje maske

Federalni štab civilne zaštite na elektronskoj sjednici donio je naredbu o uvođenju izmjene policijskog sata na području Federacije Bosne i Hercegovine te o obaveznom nošenju maski tokom dana.

Više

SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BIH: Privrednici da predlože proizvode za suspenziju carina za narednu godinu

Spoljnotrgovinska komora (STK) BiH pozvala je privrednike da dostave svoje prijedloge za uvrštavanje proizvoda na listu tarifnih brojeva za odluku o suspenziji carina za narednu godinu, a u skladu sa instrukcijom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Više

OBEZBIJEDITI NESMETAN TRANSPORT ZA POTREBE POLJOPRIVREDE

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac zatražio je da Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH, u koordinaciji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, omogući nesmetan transport robe za koje je potrebna "D" dozvola preko graničnih prelaza, koji su Odlukom Savjeta ministara određeni za prevoz robe u drumskom saobraćaju u tranzitu kroz BiH.

Više

UGOSTITELJI U RS TRAŽE POMOĆ VLADE RS: Za vrijeme zabrane rada kafića i restorana da iz republičkog budžeta bude isplaćeno 80 odsto bruto plate radnicima, a da preostalih 20 odsto ide na teret poslodavca

Ugostitelji u Srpskoj uputili su na adresu premijera RS Radovana Viškovića prijedlog da za vrijeme zabrane rada kafića i restorana iz republičkog budžeta bude isplaćeno 80 odsto bruto plate radnicima, a da preostalih 20 da ide na teret poslodavca.

Više

OTPUŠTANJE SE NE MOŽE ZABRANITI

Fadil Novalić, premijer FBiH rekao je da se ne može zabraniti otpuštanje radnika, ali da radnici moraju biti zbrinuti.

Više

UDRUŽENJE HOTELIJERA I RESTORANA U BIH TRAŽI POMOĆ U SANIRANJU ŠTETE

Udruženje hotelijera i restorana u BiH uputilo je molbu nadležnima na svim nivoima vlasti u zemlji da im pomognu kako bi se pokušala umanjiti šteta prozrokovana pandemijom virusa korona, a koja je već sada evidentna, te smanjio veliki gubitak radnih mjesta i gušenje privrednih subjektata u ugostiteljsko-turističkoj privredi.

Više