Zastava Srbije

NOVE NAREDBE FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE: Zabrana kretanja u FBiH od 20 do 5 sati ujutru, tokom dana obavezno nošenje maske

31.03.2020.


Federalni štab civilne zaštite na elektronskoj sjednici donio je naredbu o uvođenju izmjene policijskog sata na području Federacije Bosne i Hercegovine te o obaveznom nošenju maski tokom dana.

Prema naredbi koja je donesena naređuje se zabrana kretanja građana na području Federacije BiH u periodu od 20 sati navečer do 5 sati ujutru.

Ova naredba stupila je na snagu 29. marta. Podsjećamo, ova naredba je ranije važila od 18:00 sati do 05:00 sati ujutro.

Prema odluci Federalnog štaba civilne zaštite također je naređeno da građani na ulici, odnosno javnim površinama, moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere.

To podrazumijeva obavezno nošenje maski, pamučnih traka ili šala preko usta i nosa, kao i socijalnu distancu najmanje jedan i po metar.

Svim osobama koje prekrše zabranu kretanja u vrijeme policijskog sata bit će napisan prekršajni nalog te izrečena novčana kazna od 500 KM.

Ostaje nepromijenjeno u naredbi od 21. marta i važi do daljeneg da se iz naredbe o ograničenom kretanju izuzimaju svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) na području FBiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (COVID-19) 28. marta u Sarajevu je održana deseta vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavao načelnik Štaba Fahrudin Solak.

Na vanrednoj sjednici FŠCZ zadužena je Federalna direkcija robnih rezervi da, uz saglasnost Vlade FBiH, u cilju sprečavanja širenja korona virusa (COVID-19) na području FBiH, FŠCZ stavi na raspolaganje 400 kg dezinfekcionog sredstva SEMI SAN T- 65.

Naređuje se Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnim kriznim štabovima nadležnih ministarstava zdravstva da sve naredbe koje su donijeli nakon 16.03.2020. godine, kada je proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) na području Federacije BiH, revidiraju i usklade zajedno s nadležnim štabovima civilne zaštite.

Naređeno je kantonalnim i gradskim/općinskim štabovima civilne zaštite da ne donose naredbe i mjere koje nisu usaglašene sa naredbama i mjerama Federalnog štaba civilne zaštite. Realizacija ove naredbe izvršit će se shodno propisima o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Naređuje se Federalnoj upravi civilne zaštite da izvrši raspodjelu transportnih medija i briseva, kako slijedi, i to:

Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske, Orašje (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo USK, Bihać (900 kom), Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica - Zavod za javno zdravstvo ZDK (1.200 kom), Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (1.500 kom), Zavodu za javno zdravstvo BPK-Goražde (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo SBK Travnik (900 kom), Zavodu za javno zdravstvo HBZ, Kanton 10, Livno (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo HNK, Mostar (1.500 kom), Zavodu za javno zdravstvo ZZH (600 kom) i Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (1.500 kom).

Istim aktom Federalnoj upravi civilne zaštite je naređeno da izvrši raspodjelu testova za koronavirus, i to: Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (8.000 kom), Općoj bolnici "Abdulah Nakaš" (4.000 kom), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (4.000 kom) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (4.000 kom).

Izmijenjena je naredba FŠCZ broj: 12-40-6-148-8/20 od 17.3.2020. godine novom tačkom 3 koja glasi: "Vozač teretnih vozila u međunarodnom transportu i unutrašnjem cestovnom saobraćaju koji je državljanin BIH, dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izolaciji. Vozač kojem je određena mjera izolacije, prilikom odlaska na narednu vožnju, dužan je posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije. Potvrdu o angažovanju vozača izdaje ovlaštena osoba prijevoznika."

Prisutni članovi Štaba upoznati su sa današnjim provedenim aktivnostima na dostavi i raspodjeli transportnih medija i briseva svim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo na području Federacije BiH, te testova na korona virus (COVID-19) Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.


IZVOR: Vebsajt Klix, 29.03.2020.

Naslov: Redakcija