Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojen Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Prijedlog zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima usvojen je na sjednici Zastupničkog doma...

Više

VLADA FBIH: Usvojen Program ekonomskih reformi FBiH za period od 2020. do 2022. godine

Vlada Federacije BiH je usvojila Program ekonomskih reformi Federacije BiH za period od 2020. do 2022. godine koji će uputiti Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i...

Više

VLADA KANTONA SARAJEVO: Usvojeni nacrti zakona o javnom prijevozu putnika i zakona o cestama KS

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog ministra saobraćaja KS Adnana Štete po prvi put usvojila i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt zakona o javnom prijevozu putnika u KS...

Više

ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BIH: U pojedinim institucijama na nivou BiH Srbima koji su praznovali 9. januar ne računaju kao državni praznik

Pojedine institucije na nivou Bosne i Hercegovine Srbima koji su praznovali 9. januar kao Dan Republike Srpske ne žele da ga evidentiraju kao državni praznik (DP) i od svojih...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U BIH: Prijedlog zakona usklađen sa evropskom regulativom

Adekvatna zakonska regulativa neophodna je u BiH za efikasnu zaštitu ličnih podataka - istaknuto je na pres-konferenciji Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH u Sarajevu, povodom...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE: Iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Predviđeno smanjenje stope zatezne kamate sa 12 na 10 posto godišnje

Prijedlogom zakona o visini stope zatezne kamate jača likvidnost privrednih subjekata, te je predloženo smanjenje stope zatezne kamate sa 12 na 10 posto godišnje.

Više

UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU DEVIZNIH ŠTEDIŠA U BIH: Srbija odbija priznati povrat novca štedišama iz BiH

Republika Srbija je odbila priznati povrat štednje u Invest i JIK banci Beograd za 1.400 štediša iz Federacije BiH i upućeni su da svoje pravo dokazuju pred sudom u Beogradu...

Više