Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BIH: U pojedinim institucijama na nivou BiH Srbima koji su praznovali 9. januar ne računaju kao državni praznik

31.01.2020.


Pojedine institucije na nivou Bosne i Hercegovine Srbima koji su praznovali 9. januar kao Dan Republike Srpske ne žele da ga evidentiraju kao državni praznik (DP) i od svojih zaposlenih traže da u "šiht listu" pišu dan godišnjeg odmora ili vjerski praznik.

U još nekim institucijama na nivou BiH bilo je problema jer rukovodioci ne dozvoljavaju da se 9. januar piše kao državni praznik, insistirajući da se zbog nedolaska na posao taj dan radnicima odbije od godišnjeg odmora.

Kao i u MIP-u, i u Ministarstvu odbrane BiH onima koji zbog proslave Dana Republike Srpske nisu bili na poslu 9. januara taj dan neće biti evidentiran kao državni praznik.

"Prisustvo/odsustvo na radu u MO i OS BiH definisano je Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2004, 7/2005, 48/2005, 50/2008 - dr. zakon, 60/2010, 32/2013 i 93/2017)i Odlukom ministra odbrane BiH o obilježavanju značajnih datuma u vjerskim kalendarima u MO i OS BiH. Što se tiče 9. januara 2020. godine, odsustvo će se pravdati kao dan godišnjeg odmora ili slobodan dan, odnosno u skladu sa važećim propisima", rekli su u Ministarstvu odbrane BiH.

Inače, s obzirom na to da ne postoji zakon o državnim praznicima, na zaposlene u insitucijama BiH primjenjuje se Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama BiH kojom je definisano da se državnim praznikom smatraju praznici utvrđeni entitetskim zakonom prema mjestu prebivališta zaposlenog.

Prema nezvaničnim informacijama, problema sa evidentiranjem 9. januara kao državnog praznika bilo je i u Ministarstvu bezbjednosti BiH, ali i u Direkciji za evropske integracije (DEI).

S druge strane, u pojedinim institucijama BiH, kao što je recimo Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, 9. januar najnormalnije će se pisati kao državni praznik i biće plaćen. U suštini, od rukovodioca institucije zavisi kako će evidentirati i da li će proslavu 9. januara voditi kao državni praznik ili ne.

"Direkcija za europske integracije je zatražila mišljenje Ministarstva pravde BiH o načinu evidentiranja odsustva na dan 9. januara imajući u vidu relevantne odluke Ustavnog suda BiH i ranije donijetog podzakonskog akta Savjeta ministara, tj. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnog praznika u institucijama BiH", rekli su u DEI.

Dodatni problem za Srbe u zajedničkim institucijama BiH predstavljaju i neujednačene izjave najviših zvaničnika Republike Srpske. Recimo, Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da svi zaposleni u zajedničkim institucijama BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj imaju pravo na neradni dan 9. janura, dok je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, rekao da su zaposleni u "institucijama u Sarajevu iz Republike Srpske u mnogo težoj poziciji nego građani Srpske jer će morati odvojiti slobodan dan ili dan od godišnjeg odmora da bi proslavili Dan Republike".

"Nama je žao što se do dešava. Mi ćemo pokušati se izboriti za njihovo pravo da slave svoj Dan Republike, a da ne moraju to da odvajaju od svog godišnjeg odmora", rekao je Tegeltija uoči Dana Republike.

Za razliku od Tegeltije, Dodik je pred 9. januar pozvao sve predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama da obilježe Dan Republike Srpske, ističući da zaposleni u institucijama BiH na to imaju pravo.

"S obzirom na činjenicu da parlament BiH nikada nije donio zakon o praznicima BiH, praznicima se smatraju oni koji su utvrđeni entitetskim zakonima prema mjestu prebivališta zaposlenog", podsjetio je tada Dodik.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 29.01.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija