Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VLADA KANTONA SARAJEVO: Usvojeni nacrti zakona o javnom prijevozu putnika i zakona o cestama KS

31.01.2020.


Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog ministra saobraćaja KS Adnana Štete po prvi put usvojila i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt zakona o javnom prijevozu putnika u KS i Nacrt zakona o cestama KS.

Zakonom o javnom prijevozu predviđena je organizacija javnog prijevoza putnika, metodologija izbora operatera, javni vanlinijski prijevoz putnika, infrastruktura, jedinstveni tarifni sistem, itd.

Zakonom o cestama predviđena je transformacija Direkcije za puteve KS u javno preduzeće, a novina je i da će odluku o kategorizaciji lokalnih cesta i gradskih ulica donijeti Vlada KS na prijedlog nadležnog općinskog ili gradskog organa za poslove saobraćaja.

Cilj oba zakona je uspostavljanje jasne zakonske regulative koja nije postojala, kako bi se u budućnosti oblast saobraćaja i javnog prijevoza značajno poboljšala.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak kojim se prihvata Elaborat opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo, kao upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Zaduženo je ovo Ministarstvo, kao i Ministarstvo pravde i uprave, te Ministarstvo finansija KS da odmah, svako u okviru svog djelokruga rada, pristupe realizaciji aktivnosti s ciljem formiranja Centra. To se između ostalog odnosi na neophodne zakonske izmjene, te obezbjeđenje sredstava za nabavku opreme i upošljavanje stručnih kadrova, kao i drugih uvjeta za rad Centra.

Zaključak Vlade je donesen na prijedlog Radne grupe koju su činili stručnjaci iz oblasti menadžmenta kvaliteta zraka, održivog ekonomskog okolišnog planiranja, te pravnici i osobe iz Ministarstva koje imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, a koja je prethodno analizirala postojeće organizacione i kadrovske kapacitete Ministarstva, aktuelno stanje kvaliteta zraka i mjere koje se preduzimaju, te je razmatrala optimalni model organizacije kako bi se efikasnije djelovalo u ovoj oblasti.

Kako je istaknuto, provođenje strateških mjera na prevenciji i kontroli smanjivanja zagađenja zraka zahtijeva edukovane i stručne kadrove, koji raspolažu specifičnim znanjima i znaju koristiti savremene informatičke alate na prognoziranju i simuliranju zagađivanja zraka.

"Kantonalnim planom zaštite okoliša identifikovano je da je jedan od najvećih problema nedostatak adekvatne organizacione i kadrovske infrastrukture za bavljenje poslovima zaštite zraka. Iz tog razloga je predloženo da se ispita koji bi organizacioni model budućeg centra bio najadekvatniji kako bi se kontinuirano, uz upotrebu savremenih informatičkih alata i znanja, te korištenjem međunarodnih iskustava poboljšao ovaj segment rada Ministarstva", ukazao je resorni ministar Damir Filipović.

Kako je naveo, djelatnost Centra, između ostalog, bit će vođenje registra zagađivača zraka, izrada bilansa i vođenje registra emisija polutanata, istraživanje strujanja zraka zbog niskih sposobnosti samočišćenja atmosfere u sarajevskoj kotlini, analiza i statistička obrada podataka vezanih za monitoring zraka, izrada karte kvaliteta zraka za područje KS-a, procjena utjecaja zraka na zdravlje stanovništva, predlaganje sanacionih, kao i razvojnih mjera s obzirom da planovi razvoja moraju uključivati dimenziju zaštite okoliša i zraka. Centar će se baviti i organizacijom edukacija kako za institucije, tako i stanovništvo, kontinuirano će izvještavati javnost o kvalitetu zraka, predlagat će Vladi mjere u posebnim epizodama prekomjerne zagađenosti zraka...

"Prioriteti su statistička obrada do sada prikupljenih podataka o kvalitetu zraka, primjena kompjuterske mehanike fluida u cilju modeliranja strujanja zraka za potrebe urbanističkog planiranja kao i kampanja smanjenja gubitaka energije u individualnim stambenim objektima, odnosno promjena načina loženja uz adekvatna uputstva, uspostavu savjetovališta i rad sa građanima, predavanje u školama, mjesnim zajednicama", dodao je ministar.

Naglasio je da propisi o zaštiti zraka zahtijevaju vršenje velikog broja stručnih poslova, koji se moraju osigurati ili putem resornih ministarstava ili posebnih institucija.

"Nažalost, niti na nivou BIH niti Federacije, iako je bilo naznaka, nije realno očekivati osnivanje Agencije za zaštitu okoliša kao nezavisne stručne institucije, kao u svim zemljama iz regiona. Ukoliko se situacija ne promijeni, intencija je da Centar za upravljanje kvalitetom zraka u KS-u preraste vremenom u Kantonalnu agenciju za okoliš koja bi se mogla baviti stručnim poslovima u oblasti voda, zraka, zemljišta", rekao je ministar Filipović.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak kojim se nalaže svim organima uprave, upravnim organizacijama, javnim ustanovama i preduzećima (škole, zdravstvene i ustanove socijalne zaštite i dr.) čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a koja pružaju usluge ishrane, da prilagode jelovnike tradicionalnim i vjerskim običajima građana.

Obaveza je da, uvažavajući Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH i poštujući tradicionalne zahtjeve nacionalnih i vjerskih običaja (halal proizvodi, halal klanje, košer hrana, posna hrana u skladu sa kanonskim propisima Srpske pravoslavne crkve, vegetarijanska hrana i sl.), normativno propišu da se u dane posta osigurava korisnicima obroka - licima koja izraze za tim želju, da se tekući i/ili suhi obrok priprema i dijeli prema tradicionalnim običajima vjere, da se organizacija ishrane u vrijeme vjerskih praznika usklađuje sa nacionalnim i vjerskim specifičnostima, da se ishrana organizira na način da se ispoštuje vjerski propis i redovita ishrana, da se asortiman i norme potrošnje artikala ishrane usklađuju sa vjerskim običajima, uz uvjet da se ne naruši energetska vrijednost obroka na štetu tih lica.

Imajući u vidu činjenicu da je za usklađivanje normativnih akata u skladu sa predloženim zaključkom potrebno određeno znanje vjerskih propisa i običaja u ishrani za vjernike, nosiocima aktivnosti iz ovog zaključka preporučuje se konsultacija sa nadležnim crkvama i vjerskim zajednicama.

Rok za donošenje novih ili usklađivanje podzakonskih akata je 90 dana od dana donošenja zaključka Vlade.


IZVOR:

Naslov: Redakcija