Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VLADA FBIH: Usvojen Program ekonomskih reformi FBiH za period od 2020. do 2022. godine

31.01.2020.


Vlada Federacije BiH je usvojila Program ekonomskih reformi Federacije BiH za period od 2020. do 2022. godine koji će uputiti Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH, zaduženoj za izradu Programa ekonomskih reformi BiH 2020.-2022. godina. Ovim dokumentom je definirano 17 prioritetnih reformskih mjera, među kojima su razvoj tržišta električne energije i gasa, te unaprjeđenje energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Planiran je i razvoj transportne infrastrukture, unaprjeđenje poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te pravnog okvira koji regulira oblast turizma, turističkih vodiča, turističkih zajednica, boravišne takse i ugostiteljstva.

Federalna vlada je usvojila tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava koja su ovogodišnjim Proračunom FBiH odobrena Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, ukupno vrijedna 2,7 miliona KM i namijenjena sanaciji šteta nastalih usljed poplava i klizišta (1.300.000 KM), zaštiti nacionalnih spomenika (100.000 KM), te utopljavanju zgrada s ciljem uštede energije (1.300.000 KM).

Usvojen je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2018. godini, u kojem je ocijenjeno da je snabdijevanje ugljem, električnom energijom, naftnim derivatima i zemnim plinom bilo uredno. Pretprošle godine je proizvedeno 6.869.088 tona uglja i 9.475,25 GWh električne energije, uvezeno 758.577 tona naftnih derivata, a međuentitetskom trgovinom nabavljeno još 245.337 tona, te 173.313.000 Sm3 prirodnog gasa.

Vlada je usvojila Program utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u objektima odobrenim za unutrašnji promet u Federaciji BiH, čiji je cilj provjera načina obavljanja poslova koji se direktno odnose na zaštitu zdravlja potrošača od hrane životinjskog porijekla.

Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu sa izvještajem o dugu za četvrti kvartal 2019. godine, u kojem je ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH 31.12.2019. godine iznosio 5.321.601.992 KM ili 3.044.405.182 dolara i manji je nego u prethodnom kvartalu za 29.060.892 KM ili 0,54 posto.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 30.01.2020.

Naslov: Redakcija