Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU: Ministarstvo rada će sprovesti javnu raspravu o primjeni Zakona

Neprimjenjivanje mjera zaštite na radu, nesprovo?enje preventive i nedovoljna obuka radnika naj?eš?i razlozi povreda na radu, rekao je ministar rada i bora?ko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunovi?.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Predviđeno elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

Jedan od razloga za donošenje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ure?enju prostora i gra?enju jeste uspostavljanje jedinstvenog i efikasnog elektronskog sistema razmjene podataka izme?u organa uklju?enih u postupak izdavanja gra?evinskih dozvola, kao i elektronskog postupka izdavanja gra?evinskih dozvola sa minimalnim brojem koraka i formalnosti i jeftinijim troškovima postupka.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI: Brišu se odredbe koje su kao jedan od uslova za nabavljanje oružja propisivale pribavljanje uvjerenja da se protiv lica ne vodi prekršajni postupak

Nacrtom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o oružju i municiji dodatno se ukidaju administrativne barijere kada je rije? o uslovima za nabavljanje oružja, rekao je predstavnik MUP-a Republike Srpske Sr?an Obradovi?.

Više

DIGITALIZACIJA PORESKE UPRAVE RS: Svi poreski obveznici biće u ravnopravnom položaju, a isključuje se faktor subjektivnosti koji je problematičan u svim poreskim upravama

Digitalizacijom Poreske uprave Republike Srpske bi?e postignut kvalitetniji odnos prema poreskim obveznicima, a naplata poreza biti ve?a, izjavila je ministarka finansija Zora Vidovi?.

Više

U TOKU PREGOVORI O OPŠTEM KOLEKTIVNOM UGOVORU: Do 20. maja 2019. godine određivanje socijalnih partnera prema usaglašenim stavovima

Ministarstvo rada i bora?ko-invalidske zaštite organizovalo je u Banjoj Luci tripartnini sastanak sa socijalnim partnerima, delegacijama Saveza sindikata Republike Srpske, Konfederacije sindikata i Unije udruženja poslodavaca, a u cilju nastavka pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru.

Više

KORISNICI KREDITA U ŠVICARSKIM FRANCIMA NEZADOVOLJNI NEUJEDNAČENOM SUDSKOM PRAKSOM

Korisnici kredita u švicarskim francima okon?ali su skup pred zgradom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Razlog njihovog okupljanja je, kako su naveli, sporost i šarenilo bh. sudova u rješavanju presuda korisnika kredita u švicarskim francima.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772