Zastava Srbije
glavna-slika

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Predviđeno elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

29.04.2019.


Jedan od razloga za donošenje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju jeste uspostavljanje jedinstvenog i efikasnog elektronskog sistema razmjene podataka između organa uključenih u postupak izdavanja građevinskih dozvola, kao i elektronskog postupka izdavanja građevinskih dozvola sa minimalnim brojem koraka i formalnosti i jeftinijim troškovima postupka.

Cilj je povećanje konkurentnosti ovdašnjeg tržišta.

Obrazlažući ovaj Nacrt zakona, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da predložene reformske aktivnosti obuhvataju i smanjenje broja dokaza i formalnosti koje je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno saglasnosti javnih preduzeća i drugih nosilaca javnih ovlašćenja na glavni projekat koje se daju na osnovu posebnih zakona.

"Ove saglasnosti u fazi izdavanja građevinske dozvole zamijenjene su povećanom odgovornošću licenciranih projektanata i revidenata koji imaju stručnu, profesionalnu, materijalnu i moralnu odgovornost za tehnička rješenja i kvalitet tehničke dokumentacije za čiju izradu ih je angažovao investitor", navela je Golićeva.

Ona je istakla da će u vezi sa izdavanjem građevinskih dozvola Svjetska banka besplatno donirati softver.

Golićeva kaže da je razlog za pristupanje izradi izmjena Zakona o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015, 3/2016 - ispr. i 104/2018 - odluka US) i stvaranje pravnog osnova za donošenje akata s ciljem unapređenja oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu, a čija obaveza donošenja proizilazi iz odluka Energetske zajednice, odnosno donošenje je određeno propisima EU koji se preuzimaju u pravni sistem Srpske.

Prema tekstu ovog Nacrta zakona, izmijenjeni su i uslovi za sticanje licence za reviziju dijela tehničke dokumentacije koja se izdaje fizičkom licu, a izmjenama i dopunama Zakona obuhvaćene su i druge odredbe koje je bilo neophodno precizirati radi otklanjanja nedoumica u primjeni propisa u praksi, te dodatnog unapređenja ove oblasti.

"Zakon o uređenju prostora i građenju je sistemski zakon kojim se prvenstveno uređuje oblast planiranja prostora i građenje, te postupci i procedure izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte", konstatuje se u Nacrtu zakona.

Naglašava se da se izmjenama Zakona o uređenju prostora i građenju pristupilo radi stvaranja pravnog osnova za uvođenje jednošalterskog sistema i e‐građevinske dozvole.

U dokumentu nacrta se navodi da je cilj uvođenja takvih modela izdavanja dozvola uspostavljanje savremenih standarda da bi proces prostornog planiranja i izdavanja građevinskih dozvola bio brži, jednostavniji i transparentniji.


IZVOR:

Vebsajt Narodne skupštine RS i Nezavisne, 24.04.2019.