Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 27. jula 2020. godine 10. hitna sjednica - Razmatranje Izvještaja o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 10. hitnu sjednicu Predstavničkog doma za ponedjeljak, 27. juli 2020. godine, sa početkom u 13,30 sati.

Više

ODBOR ZA USTAVNA PITANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: Delegati u Vijeću naroda nemaju aktivnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovor Ustavnom sudu BiH na zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 324, 325, 325a, 326 i 329 Zakona o stvarnim pravima, u predmetu, broj U-4/20.

Više

VLADA RS: Donijeta Odluka o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 81. sjednici u Banjaluci, Odluku o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2020/2021. godini. Ovom odlukom uređuje se način i postupak, finansiranje i oblasti finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u okviru Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u 2020/2021. godini.

Više

VLADA KS: Utvrđen Rebalans budžeta

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za ovu godinu radi isplate sredstava za pomoć privredi, odnosno isplate plata uposlenicima za april i maj, te za mart preostalim privrednim subjektima koji su ostvarili to pravo, kao i za nastavak direktne pomoći privredi u skladu sa zahtjevima iz ovog sektora, saopćeno je.

Više

VLADA BRČKO DISTRIKTA: Donijeta Odluka o uspostavljanju registra zaposlenih i imenovanih lica u javnom sektoru, te izmjena i dopuna Pravilnika o zapošljavanju u javnoj upravi

Vlada Brčko distrikta usvojila je Odluku o uspostavljanju registra zaposlenih i imenovanih lica u javnom sektoru, nakon čega Odjeljenju za stručne i adminstrativne poslove predstoji formalno uspostavljanje tog registra i popunjavanje baze podataka.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O BUDŽETU INSTITUCIJA BIH I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2020. GODINU: Potrebno usaglašavanje Prijedloga zakona jer je u različitim oblicima usvojen u Domu naroda i Predstavničkom domu

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, ali u tekstu različitom od onog u Predstavničkom domu.

Više