Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja

27.07.2020.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 81. sjednici u Banjaluci, Odluku o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2020/2021. godini. Ovom odlukom uređuje se način i postupak, finansiranje i oblasti finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u okviru Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u 2020/2021. godini. Sredstva za direktnu podršku realizaciji prioriteta utvrđenih strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave obezbjeđuju se u okviru uspostavljenog Finansijskog mehanizma i iznose 670.000 KM. Vlada Republike Srpske obezbjeđuje iz budžeta Republike Srpske za 2020. godinu 500.000 KM. Vlada Švajcarske, u saradnji sa Razvojnim programa Ujedinjenih nacija (UNDP) obezbjeđuje 170.000 KM, za podršku projektima jedinica lokalne samouprave u okviru Finansijskog mehanizma. Neutrošena sredstva iz prethodnih ciklusa Finansijskog mehanizma biće iskorišćena za podršku projektima integrisanog i održivog lokalnog razvoja u skladu sa ovom odlukom.

Vlada Republike Srpske usvojila je Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2021-2023.

DOB Republike Srpske za period 2021-2023. je dokument srednjoročnog planiranja u koji su uključene analize i projekcije prihoda, rashoda i finansiranja za pomenuti period. Namjena Dokumenta je da postavi strateški okvir i gornje granice resursa unutar kojih bi se trebao pripremati godišnji budžet. Ključni cilj ovog Dokumenta je da osigura bolju povezanost između prioritetnih politika Vlade i načina na koje ona alocira javne resurse.

U skladu sa osnovnim ciljevima fiskalne politike, Vlada Republike Srpske se, u periodu 2021-2023. godine, čvrsto opredijelila za: nastavak restriktivne budžetske potrošnje, nastavak provođenja strukturalnih reformi, povećanje budžetske discipline, jačanje fiskalne odgovornosti, poboljšanje naplate javnih prihoda.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o saradnji sa Razvojnim Programom Ujedinjenih Nacija (UNDP) i ovlastila ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da potpiše Memorandum o razumijevanju između Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija i Ministasrtva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, koji predstavlja okvir za saradnju navedenu u ovoj informaciji.

Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da redovno informiše Vladu Republike Srpske o preduzetim aktivnostima definisanim sporazumom o saradnji.

Memorandumom o razumijevanju definisane su i predstavljene oblasti saradnje u pružanju stručne podrške za digitalnu transformaciju kako bi se osiguralo kvalitetno provođenje Strategije e-Vlade u područjima digitalne transformacije, e-uprave, relevantnih politika i strateških okvira, te zakona o e-upravi, zatim provođenje IKT projekata i izgradnja pravnog okvira za sajber-bezbjednost, CERT (Computer Emergency Response Team) i SOC (Security operation center).

Memorandum podrazumijeva i pružanje stručne podrške osnivanju prve Akademije za digitalnu transformaciju i podršku izgradnji prve digitalne mreže za transformaciju javne uprave u smislu podrške izradi interaktivnog programa obuke za postojeće službenike u institucijama Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave, prvog takve vrste.

Pored toga, Memorandum obuhvata i pružanje stručne podrške u izradi detaljnog koncepta naučno-tehnološkog parka u Banjoj Luci, u skladu s postojećim uspješnim modelima i trendovima orijentisanim na budućnost, kao i pružanje tehničke podrške na jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave na izgradnji koncepta "pametnih" gradova, zajedničkoj promociji koncepta, kao i zajedničkom provođenju dogovorenih aktivnosti na konkretnim projektima "pametnih" gradova.

Ukupna vrijednost okvirne saradnje procjenjuje se na najmanje 120.000 USD koje će obazbijediti UNDP i trebalo bi da traje najmanje do 2023. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2020. godini.

Na osnovu dokumenta "Omladinska politika Republike Srpske od 2016. do 2020. godine", Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u saradnji sa drugim nosiocima aktivnosti u okviru ovog dokumenta, izradilo Akcioni plan provođenja Omladinske politike Republike Srpske za 2020. godinu, čije su aktivnosti usaglašene sa operativnim godišnjim planovima i programima nosioca. Osnovni cilj izrade je definisanje realnog i u praksi primjenljivog Akcionog plana, koji sadrži naziv aktivnosti, nosioce aktivnosti, partnere u realizaciji, mjere, indikatore, vrijeme realizacije i budžet. Strateški ciljevi definisani u Akcionom planu su: unaprijediti zapošljivost mladih, unaprijediti mogućnosti za aktivno učešće mladih, razviti zdrave stilove života kod mladih, osigurati podršku razvoju izvrsnosti mladih i unaprijediti mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih. Vlada Republike Srpske danas je usvojila ji Informaciju o realizaciji Akcionog plana provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2019. godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Razlog za donošenje ove uredbe je izvršavanje Odluke Ustavnog suda Republike Srpske kojom su osporene pojedine odredbe Uredbe, a odnose se na ograničavanje stambenog zbrinjavanja u odnosu na naplaćenu ratnu štetu. Takođe, neophodno je bilo izvršiti i brisanje drugih odredaba Uredbe koje su brisanjem osporenih postale suvišne.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.07.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija