Zastava Srbije

ODBOR ZA USTAVNA PITANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: Delegati u Vijeću naroda nemaju aktivnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu

27.07.2020.


Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovor Ustavnom sudu BiH na zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 324, 325, 325a, 326 i 329 Zakona o stvarnim pravima, u predmetu, broj U-4/20.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o stvarnim pravima podnijelo je sedam delegata u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, tvrdeći da navedene odrebe krše odredbe člana I/1 Ustava BiH.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske smatra da je Ustavni sud BiH bio dužan da ovaj zahtjev odbaci, jer delegati u Vijeću naroda koji su ga uputili ni po kom osnovu nemaju aktivnu legitimaciju.

Ustavni sud BiH predviđa da "zahtjeve za pokretanje sporova mogu da upute Sudu samo član Predsjedništva, predsjedavajući Savjeta ministara, predsjednik ili potpredsjednik jednog od domova Parlamentarne skupštine ili jedna četvrtina jednog doma zakonodavnog tijela jednog entiteta". Vijeće naroda Republike Srpske ne predstavlja jedan, poseban dom Narodne skupštine Republike Srpske, niti je poseban zakonodavni organ, te nema aktivnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva zbog čega je Ustavni sud BiH ovaj meritorno neosnovan zahtjev trebalo da odbaci.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Odbora i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 20.07.2020.

Naslov: Redakcija