Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 26.05.2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: 12. sjednica - Dan za glasanje 26. maj 2016. godine . . . dalje

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sukobu interesa u državnim institucijama, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju političkih stranaka . . . dalje

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: 30. maja 2016. godine vanredna sjednica - Razmatranje prijedloga zakona . . . dalje

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE: Odluka o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka dobijenih popisom stanovnika mora da bude poništena . . . dalje

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI RS: Propisuje se da se za službenika Sudske policije mogu primiti lica koja su završila srednju školu unutrašnjih poslova ili osnovnu policijsku obuku na policijskoj akademiji, koja imaju najmanje četvrti stepen stručne spreme, koja su položila stručni ispit za zvanje policajca i nemaju više od 30 godina . . . dalje

NACRT ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA: Uvodi se Arbitražna komisija za mirno rješavanje radnih sporova između izabranih predstavnika radnika i poslodavaca u vezi sa otkazom ugovora o radu . . . dalje

MMF ŠALJE NOVAC I SPISAK REFORMI . . . dalje