Zastava Srbije

MMF ŠALJE NOVAC I SPISAK REFORMI


Kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u iznosu od 550 miliona evra dogovoren je 24. maja 2016. godine na sjednici Fiskalnog savjeta BiH, kojoj su osim domaćih zvaničnika prisustvovali i predstavnici kreditora.

Trećina ovog novca pripašće RS, a njegovo povlačenje trajaće tri godine. Dogovoreno je da otplata traje šest godina poslije isteka grejs perioda koji će trajati četiri i po godine od povlačenja prve tranše.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da je postignut veoma povoljan dogovor.

- Riječ je o veoma povoljnim uslovima, a posljednja tranša trebalo bi da bude otplaćena nakon 13 godina. Dogovoreni su najpovoljniji uslovi i aranžman i zato je sastanak trajao sedam časova. Usaglašeno je i pismo namjere Fiskalnog savjeta sa predstavnicima MMF-a - izjavio je Zvizdić navodeći da će svi rokovi početi da teku nakon sastanka borda izvršnih direktora MMF-a, koji se očekuje u julu.

Zvizdić je kazao da su strukturne reforme dio pisma namjere.

- Kredit MMF-a nije samo pitanje novca nego i ozbiljnog uređenja fiskalnih, finansijskih i drugih tokova u BiH. Tehničku pomoć će nam dati MMF, koji će obavljati monitoring nad tim mjerama. Kredit će pratiti brojne izmjene i dopune zakona i uređenje dijelova sistema koji su pokazali slabosti. Sve to je vezano za ovu i iduću godinu i moramo urediti legislativni okvir koji će unaprijediti finansijski i bankarski sistem - rekao je Zvizdić.

Šef misije MMF-a za BiH Nadim Ilahi rekao je da su u protekle dvije sedmice vođeni razgovori sa predstavnicima vlasti u BiH i da je postignut dogovor, koji će morati sačekati odobrenje Izvršnog odbora MMF-a.

- Dogovoren je prošireni aranžman u trajanju od 36 mjeseci u iznosu od 550 miliona evra. On podrazumijeva sprovođenje mjera koje su vrlo obimne i značajne. Glavni fokus biće na strukturalnim reformama. Postoje tri elementa reformi čije je sprovođenje dogovoreno. Radi se o unapređenju poslovnog okruženja da bi bio povećan ekonomski potencijal tržišta, mjerama koje se odnose na restrukturiranje i privatizaciju preduzeća koja su javnom vlasništvu i smanjenju poreskih opterećenja rada da bi bili omogućeni podsticaji poslodavcima - rekao je Ilahi.

Dodao je da je potrebno izvršiti fiskalnu konsolidaciju i postepeno smanjenje deficita i javnog duga.

- Dogovoreno je i da će zakoni o bankama biti modernizovani u smislu supervizije i nadzora - rekao je Ilahi i istakao da očekuje od Svjetske banke i EU da nakon ovoga krenu u dogovore sa BiH.

Premijer RS Željka Cvijanović je navela da aranžman služi kao podrška reformskoj agendi koja podrazumijeva niz sistemskih mjera i vrlo važnih reformi koje će sprovoditi svi nivoi vlasti.

- To je zgusnut program za sve nivoe vlasti bez mogućnosti ikakvog odlaganja. To treba raditi bez opstrukcija i što se tiče Vlade RS to su mjere koje bismo morali sprovesti sa MMF-om ili samostalno. Ovo daje širok prostor i važno je da budu aktivirani i aranžmani sa Svjetskom bankom i Evropskom komisijom. Očekujemo veliku finansijsku podršku - rekla je Cvijanovićeva.

Premijer FBiH Fadil Novalić je rekao da će oživjeti privatizaciju i restrukturiranje javnih preduzeća.

- Dali smo spisak preduzeća koja idu odmah u privatizaciju, a u preduzećima sa poteškoćama naglasak je na restrukturiranju i boljem upravljanju - rekao je Novalić i dodao da će biti nastavljeno i smanjenje javne potrošnje.

Dogovoreni aranžman

550 miliona evra vrijednost aranžmana

3 godine trajaće povlačenje novca

4,5 godina od povlačenja prve tranše trajaće grejs period

6 godina trajaće otplata nakon grejs perioda


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Željka Domazet, 25.05.2016.