Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA: Uvodi se Arbitražna komisija za mirno rješavanje radnih sporova između izabranih predstavnika radnika i poslodavaca u vezi sa otkazom ugovora o radu


Nacrtom zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, o kojem se raspravlja u parlamentu Srpske, uvodi se Arbitražna komisija za mirno rješavanje radnih sporova između izabranih predstavnika radnika i poslodavaca u vezi sa otkazom ugovora o radu.

Obrazlažući Nacrt zakona u parlamentu Republike Srpske, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske, Milenko Savanović, rekao je da su razlozi za donošenje ovog zakona sadržani u potrebi njegovog usklađivanja sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016).

Nacrtom zakona uređuje se način i postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze arbitara i miritelja, kao i način osnivanja tijela za mirno rješavanje radnih sporova.

Nacrtom zakona je definisano da ove poslove obavlja Agencija za mirno rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, čiji je osnivač Vlada Republike Srpske.

Upravni odbor Agencije ima tri člana, uključujući predsjednika, gdje članove imenuje osnivač na prijedlog nadležnog ministarstva, a po jednog na prijedlog reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srpske i reprezentativnih udruženja poslodavaca Republike Srpske, navodi se u zakonskom rješenju.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 25.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772